Standard Svensk standard · SS-EN 16277:2012

Djurfoder - Bestämning av kvicksilver med ”cold-vapour” atom absorption spektrometri (CVAAS) efter uppslutning under tryck i mikrovågsugn (extraktion med 65 % salpetersyra och 30 % väteperoxid)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of mercury in animal feeding stuffs by Cold-Vapour Atomic Absorption Spectrometry (CVAAS) after microwave pressure digestion. The limit of quantification in the test solution should be 0,25 µg/l or lower. Using a test portion of 0,5 g and a volume of the test solution of 25 ml a limit of quantification of 0,0125 mg/kg or lower should be obtained.

Ämnesområden

Djurfoder (65.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Djurfoder, SIS/TK 435/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-86754

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-07-07

Antal sidor: 28