Standard Svensk standard · SS-EN 16277:2012

Djurfoder - Bestämning av kvicksilver med ”cold-vapour” atom absorption spektrometri (CVAAS) efter uppslutning under tryck i mikrovågsugn (extraktion med 65 % salpetersyra och 30 % väteperoxid)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of mercury in animal feeding stuffs by Cold-Vapour Atomic Absorption Spectrometry (CVAAS) after microwave pressure digestion. The limit of quantification in the test solution should be 0,25 µg/l or lower. Using a test portion of 0,5 g and a volume of the test solution of 25 ml a limit of quantification of 0,0125 mg/kg or lower should be obtained.

Ämnesområden

Djurfoder


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Djurfoder, SIS/TK 435/AG 02

Internationell titel: Animal feeding stuffs - Determination of mercury by cold-vapour atomic absorption spectrometry (CVAAS) after microwave pressure digestion (extraction with 65 % nitric acid and 30 % hydrogen peroxide)

Artikelnummer: STD-86754

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-07-07

Antal sidor: 28