Standard Svensk standard · SS-EN 17266:2019

Livsmedel - Bestämningselement och deras kemiska arter - Bestämning av organisk kvicksilver i skaldjur genom elementär kvicksilveranalys

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17266:2019

Livsmedel - Bestämningselement och deras kemiska arter - Bestämning av organisk kvicksilver i skaldjur genom elementär kvicksilveranalys
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document describes a method for the determination of organomercury in seafood/fishery products by elemental mercury analysis. The method has been successfully valideted in an interlaboratory study with a working range from 0,013 mg/kg to 5,12 mg/kg (HORRAT values

Ämnesområden

Fisk och fiskprodukter (67.120.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17266:2019

Livsmedel - Bestämningselement och deras kemiska arter - Bestämning av organisk kvicksilver i skaldjur genom elementär kvicksilveranalys
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Foodstuffs - Determination elements and their chemical species - Determination of organomercury in seafood by elemental mercury analysis

Artikelnummer: STD-80017968

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-11-13

Antal sidor: 20