Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10272-2:2017

Mikrobiologi i livsmedelskedjan - Detektion och kvantifiering av Campylobacter spp. - Del 2: Kvantifiering (ISO 10272-2:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 10272-2:2017 specifies a horizontal method for the enumeration of Campylobacter spp. It is applicable to - products intended for human consumption, - products intended for animal feeding, - environmental samples in the area of food and feed production, handling, and - samples from the primary production stage such as animal faeces, dust, and swabs.

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Microbiology of the food chain - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 2: Colony-count technique (ISO 10272-2:2017)

Artikelnummer: STD-8027679

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-07-24

Antal sidor: 32