Standard Svensk standard · SS-EN 1786

Livsmedel - Analys av bestrålade livsmedel innehållande ben - ESR-spektroskopi

Status: Gällande

Ämnesområden

Livsmedelstekniska processer (67.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Foodstuffs - Detection of irradiated food containing bone - Method by ESR spectroscopy

Artikelnummer: STD-20934

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-06-27

Antal sidor: 12