Standard Svensk standard · SS-EN 15792:2009

Djurfoder - Bestämning av zearalenon - Vätskekormatografisk metod med fluorescensdetektion efter upprening på immunoaffinitetskolonn

Status: Gällande

Omfattning
This Standard is applicable to the determination of zearalenone in animal feed at concentrations from 30 µg/kg to 3 000 µg/kg.

Ämnesområden

Djurfoder (65.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Djurfoder, SIS/TK 435/AG 02

Internationell titel: Animal feeding stuffs - Determination of zearalenone in animal feed - High performance liquid chromatographic method with fluorescence detection and immunoaffinity column clean-up

Artikelnummer: STD-70731

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-09-14

Antal sidor: 24