Standard Svensk standard · SS-EN 15851:2010

Livsmedel - Bestämning av aflatoxin B1 i spannmålsbaserade livsmedel för spädbarn och småbarn - HPLC-metod med upprening på immunoaffinitetskolonn och fluorescensdetektion

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of aflatoxin B1 in baby food by high performance liquid chromatography (HPLC) with immunoaffinity cleanup and fluorescence detection. This method has been validated in an interlaboratory study via the analysis of both naturally contaminated and spiked samples ranging from 0,07 µg/kg to 0,18 µg/kg.

For further information on the validation, see Clause 9 and Annex B.

Ämnesområden

Spannmål, baljväxter samt produkter därav (67.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Foodstuffs - Determination of aflatoxin B1 in cereal based foods for infants and young children - HPLC method with immunoaffinity column cleanup and fluorescence detection

Artikelnummer: STD-73951

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-04-20

Antal sidor: 24