Standard Svensk standard · SS-EN 14131:2004

Foodstuffs - Determination of folate by microbiological assay

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a microbiological method for the determination of the total folate content of foodstuffs by turbidimetric detection of the growth of the microorganism Lactobacillus casei, subsp. rhamnosus (ATCC 7469). The method allows for the determination of folates in foodstuffs, including naturally occurring folates and added folic acid (pteroylglutamic acid).

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Foodstuffs - Determination of folate by microbiological assay

Artikelnummer: STD-35080

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-01-09

Antal sidor: 20