Standard Svensk standard · SS-EN 15587:2019

Spannmål och spannmålsprodukter - Bestämning av Besatz i vete (Triticum aestivum L.), durumvete (Triticum durum Desf.), råg (Secale cereale L.), rågvete (Triticosecale Wittmack spp) och foderkorn (Hordeum vulgare L.)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the term Besatz (impurities) and describes methods for the determination of its components. The term Besatz is used as a parameter for certain quality aspects in common wheat (Triticum aestivum L.), durum wheat (Triticum durum Desf.), rye (Secale cereale L.), triticale (Triticosecale Wittmack spp) and feed barley (Hordeum vulgare L.).

Ämnesområden

Spannmål, baljväxter samt produkter därav (67.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Spannmål, SIS/TK 435/AG 04

Internationell titel: Cereal and cereal products - Determination of Besatz in wheat (Triticum aestivum L.), durum wheat (Triticum durum Desf.), rye (Secale cereale L.),triticale (Triticosecale Wittmack spp) and feed barley (Hordeum vulgare L.)

Artikelnummer: STD-80009190

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-01-03

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 15587:2008+A1:2013