Standard Svensk standard · SS-EN 1784:2004

Livsmedel - Analys av bestrålade livsmedel innehållande fett - Gaskromatografisk analys av kolväten

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for the identification of irradiation treatment of food which contains fat. It is based on the gas chromatographic (GC) detection of radiation-induced hydrocarbons (HC). The method has been successfully tested in interlaboratory trials on raw chicken, pork and beef [1] to [4] as well as on Camembert, avocado, papaya and mango [5], [6]. Other studies demonstrate that the method is applicable to a wide range of foodstuffs [7] to [28].

Ämnesområden

Generella metoder för kontroll och analys av livsmedel (67.050)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Foodstuffs - Detection of irradiated food containing fat - Gas chromatographic analysis of hydrocarbons

Artikelnummer: STD-35607

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-02-27

Antal sidor: 22

Ersätter: SS-EN 1784