Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7971-2:2019

Spannmål - Bestämning av bulkdensitet, kallad massa per hektoliter - Del 2: Spårbarhetsmetod för mätinstrument genom referens till det internationella standardinstrumentet (ISO/FDIS 7971-2:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a test method for ensuring the traceability of bulk density, called "mass per hectolitre", measuring instruments through reference to standard measurement instruments. The mass per hectolitre is of commercial importance for grain cereals. Several types of instruments with varying performances exist for measuring it. This document also specifies the performances required of national standards instruments, secondary standards instruments, and measuring instruments used in laboratories or in collection or storage silos.

Ämnesområden

Spannmål, baljväxter samt produkter därav (67.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Spannmål, SIS/TK 435/AG 04

Internationell titel: Cereals - Determination of bulk density, called mass per hectolitre - Part 2: Method of traceability for measuring instruments through reference to the international standard instrument (ISO/FDIS 7971-2:2019)

Artikelnummer: STD-80010482

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-03-15

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN ISO 7971-2:2009