Standard Svensk standard · SS-EN 12014-4:2005

Livsmedel - Bestämning av nitrat- och/eller nitrithalt - Del 4: Jonbyteskromatografisk metod för bestämning av nitrat- och nitrithalt i köttprodukter

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies an ion-exchange chromatographic method for the determination of the nitrate and nitrite contents of meat products and has been validated for different meat products with a nitrate content of 50 mg/kg to 300 mg/kg as nitrate ion and a nitrite content of approximately 40 mg/kg as nitrite ion. NOTE Validation data obtained from interlaboratory studies show that this method may also be applied to the determination of nitrate in vegetables and baby food, see [1], [2]. Furthermore, the method may be applied for the determination of nitrite in meat products having a nitrite content greater than 40 mg/kg.

Ämnesområden

Kött och köttprodukter (67.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedel och foder, SIS/TK 435

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-39945

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-06-15

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-ENV 12014-4