Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14902

Foder - Bestämning av trypsinhämmaraktivitet i sojaprodukter (ISO 14902:2001)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a method for the determination of the trypsin inhibitor activity (TIA) of soya products. This trypsin inhibitor activity is indicative of the degree of toasting of these products. The detection limit of the method is 0,5 mg/g.

Ämnesområden

Djurfoder (65.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Djurfoder, SIS/TK 435/AG 02

Internationell titel: Animal feeding stuffs - Determination of trypsin inhibitor activity of soya products (ISO 14902:2001)

Artikelnummer: STD-32363

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-04-19

Antal sidor: 15