Standard Svensk standard · SS-EN 15781:2009

Djurfoder - Bestämning av maduramycin - Vätskekromatografisk metod med post-kolonnderivatisering

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a high performance liquid chromatography (HPLC) method for the determination of the content of maduramicin in feeding stuffs and premixtures.

The usual concentration of maduramicin in feedstuffs is 5 mg/kg, in premixtures 500 mg/kg. The limit of quantification is 2 mg/kg. The limit of detection is 0,5 mg/kg.

NOTE A lower limit of quantification may be achievable but shall be validated by the user.

Ämnesområden

Djurfoder (65.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Djurfoder, SIS/TK 435/AG 02

Internationell titel: Animal feeding stuffs - Determination of maduramicin-ammonium by reversed-phase HPLC using post-column derivatisation

Artikelnummer: STD-70487

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-08-17

Antal sidor: 24