Standard Svensk standard · SS-EN 16858:2017

Livsmedel - Bestämning av melamin och cyanursyra i livsmedel med vätskekromatografi/tandem masspektrometri (LC-MS/MS)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of melamine and cyanuric acid in foodstuffs with liquid chromatography in combination with tandem mass spectrometry. The method has been validated in an interlaboratory study via the analysis of spiked samples of milk based infant formula, soy based infant formula, milk powder, whole milk, soy drink and milk chocolate ranging from 0,71 mg/kg to 1,43 mg/kg for melamine and 0,57 mg/kg to 1,45 mg/kg for cyanuric acid. The limits of quantification (LOQ) for melamine and cyanuric acid in food are 0,05 mg/kg and 0,25 mg/kg, respectively. The upper limit of the working range is up to 10 mg/kg for melamine and up to 25 mg/kg for cyanuric acid.

Ämnesområden

Generella metoder för kontroll och analys av livsmedel (67.050)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Foodstuffs - Determination of melamine and cyanuric acid in foodstuffs by liquid chromatography and tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)

Artikelnummer: STD-8026814

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-06-09

Antal sidor: 36