Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5674:2009

Lantbruks- och skogsmaskiner - Skydd för kraftöverföringsaxlar - Slitage- och hållfasthetsprovning samt krav (ISO 5674:2004, korrigerad version 2005-07-01)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5674:2009

Lantbruks- och skogsmaskiner - Skydd för kraftöverföringsaxlar - Slitage- och hållfasthetsprovning samt krav (ISO 5674:2004, korrigerad version 2005-07-01)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies laboratory tests for determining the strength and wear resistance of guards for power take-off (PTO) drive-shafts on tractors and machinery used in agriculture and forestry, and their acceptance criteria. It is intended to be used in combination with ISO 5673. It is applicable to the testing of PTO drive-shaft guards and their restraining means. It is not applicable to the testing of guards designed and constructed to be used as steps.

Ämnesområden

Jordbruks-, skogsbruks och trädgårdsmaskiner (14.210) Lantbruksmaskiner Allmänt (65.060.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5674:2009

Lantbruks- och skogsmaskiner - Skydd för kraftöverföringsaxlar - Slitage- och hållfasthetsprovning samt krav (ISO 5674:2004, korrigerad version 2005-07-01)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lantbruksmaskiner, SIS/TK 228

Internationell titel: Tractors and machinery for agriculture and forestry - Guards for power take-off (PTO) drive-shafts - Strength and wear tests and acceptance criteria (ISO 5674:2004, corrected version 2005-07-01)

Artikelnummer: STD-69057

Utgåva: 3

Fastställd: 2009-03-09

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 5674:2006