Standard Svensk standard · SS-ISO 500-3:2014

Lantbrukstraktorer - Kraftuttag typ 1, 2, 3 och 4 - Del 3: Mått för kraftuttag och splines, placering av kraftuttag (ISO 500-3:2014, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 500-3:2014 specifies the manufacturing requirements for, and the location of, rear-mounted power take-offs (PTOs) of types 1, 2, 3, and 4 on agricultural tractors.

Ämnesområden

Lantbruksmaskiner Allmänt (65.060.01) Lantbrukstraktorer och dragna fordon (65.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lantbruksmaskiner, SIS/TK 228

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-104578

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-11-18

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 500-3:2005