Standard Svensk standard · SS-ISO 11784/Amd 2:2010

Lantbruksmaskiner - Djuridentifikation med radiosignaler - Kodstruktur - Tillägg 2: Indikation på avancerad transponder (ISO 11784:1996/Amd 2:2010, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11784/Amd 2:2010

Lantbruksmaskiner - Djuridentifikation med radiosignaler - Kodstruktur - Tillägg 2: Indikation på avancerad transponder (ISO 11784:1996/Amd 2:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Kreatur och kreatursavel (65.020.30) Övrigt (65.040.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11784/Amd 2:2010

Lantbruksmaskiner - Djuridentifikation med radiosignaler - Kodstruktur - Tillägg 2: Indikation på avancerad transponder (ISO 11784:1996/Amd 2:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lantbruksmaskiner, SIS/TK 228

Internationell titel: Radio-frequency identification of animals - Code structure - Amendment 2: Indication of an advanced transponder (ISO 11784:1996/Amd 2:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-74162

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-05-24

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-ISO 11784