Standard Svensk standard · SS-ISO 11783-3:2018

Traktorer och maskiner för jordbruk och skogsbruk - Seriellt datanät för övervakning och kommunikation - Del 3: Datalänkskikt (ISO 11783-3:2018, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11783-3:2018

Traktorer och maskiner för jordbruk och skogsbruk - Seriellt datanät för övervakning och kommunikation - Del 3: Datalänkskikt (ISO 11783-3:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the application, the network layer protocols and the mapping to the controller area network (CAN) data link layer protocol as specified in ISO 11898-1. The application layer specifies protocol data units (PDU), which can be mapped to Classical CAN data frames using the Classical Extended Frame Format (CEFF). For PDUs exceeding the length of the CEFF-formatted data frames, this document specifies transport layer protocols and the mapping to CEFF-formatted data frames.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99) Lantbruksmaskiner Allmänt (65.060.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11783-3:2018

Traktorer och maskiner för jordbruk och skogsbruk - Seriellt datanät för övervakning och kommunikation - Del 3: Datalänkskikt (ISO 11783-3:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lantbruksmaskiner, SIS/TK 228

Internationell titel: Tractors and machinery for agriculture and forestry - Serial control and communications data network - Part 3: Data link layer (ISO 11783-3:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80007721

Utgåva: 4

Fastställd: 2018-11-09

Antal sidor: 76

Ersätter: SS-ISO 11783-3:2014