Standard Svensk standard · SS-ISO 4252:2007

Lantbrukstraktorer - In- och utgångar samt förarens arbetsplats - Mått (ISO 4252:2007, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies the design dimensions of agricultural tractors having a minimum trackwidth exceeding 1150mm in respect of a) the minimum dimensions of their access doorways, b) the number, location and minimum dimensions of their emergency exits, and c) their minimum internal clearance dimensions.

Ämnesområden

Lantbrukstraktorer och dragna fordon (65.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lantbruksmaskiner, SIS/TK 228

Internationell titel: Agricultural tractors - Operator's workplace, access and exit - Dimensions (ISO 4252:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-64484

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-12-19

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-ISO 4252