Nyhet · 2022-02-02

DeLaval investerar i internationell definition av bra mjölkning

Kons hälsa och välfärd, användarens säkerhet och mjölkens kvalitet avgör om innehållet i ditt mjölkglas är resultatet av bra mjölkning eller inte. Med stöd av DeLaval leder SIS det sekretariat som standardiserar mjölkproduktionen världen över.

Separatorn som skiljer grädde från mjölk med hjälp av centrifugalkraft, räknas till en av svensk industrihistorias mest klassiska innovationer. Att upphovsmannen Gustaf de Lavals företag har varit världsledande inom mjölkningsindustrin i över 135 år, har sin sannolika förklaring i hur nytänkandet levt vidare.

– Vårt mål är att utveckla nya tekniker som gör mjölkningen så bra som möjligt, både för kon och den som mjölkar, säger Oskar Paulrud, ansvarig för mjölkningsinnovation på DeLaval.

Om du inte har besökt en mjölkproducent på länge, skulle du kanske häpna över den teknologiska framfarten. På DeLavals testgård Hamra utanför Tumba, utförs nästan alla bondens traditionella uppgifter av robotar idag.

– Förutom den tekniska utvecklingen fortsätter vi att ha ett högt fokus på kohälsa och att korna ska må bra. Den data vi har om varje kossa är redan ovärderlig, men nästa generations individanpassade lösningar kommer att göra mjölkningen ännu bättre framöver.

Sverige driver mjölkningsstandardisering internationellt

För att nå dit är det dock nödvändigt att alla är överens om vad bra mjölkning faktiskt är. De mjölkningsstandarder som finns idag har femton år på nacken och fokuserar mycket på tekniska detaljer.

– Standarderna behöver revideras, för att inte bromsa utvecklingen. Industrin kommer att gynnas av standarder som istället fokuserar på resultatet och fastslår vad bra mjölkning är utifrån kornas hälsa, användarens säkerhet och mjölkens kvalitet, säger Oskar Paulrud.

I höstas stod det klart att Svenska institutet för standarder, SIS, ska driva ett internationellt sekretariat och tillsammans med DeLaval leda arbetet med att ta fram tre nya standarder för mjölkningsmaskiner. DeLaval investerar i projektet och Oskar Paulrud är utsedd till convenor, projektledare för den internationella arbetsgruppen.

Pilot för effektivare standardisering inom ISO

Sverige har lång tradition av internationell standardisering och är faktiskt det sjunde land i världen som leder flest ISO-sekretariat. Däremot är det första gången som arbetet samordnas med stöd av Online Standard Platform, ett nytt verktyg som ska snabba på standardiseringen inom ISO, utan avkall på kvalitet.

– Det känns kul att vi har fått till det här projektet ihop med DeLaval. Arbetet har precis börjat, men vi har haft god tid att förbereda oss. I kombination med att vi nu är pilot för det nya verktyget som underlättar samverkan och lägger större fokus på skrivandet än på formatet, har projektet mycket goda förutsättningar, säger Daniel Hedlund, projektledare för SIS/TK 228 Lantbruksmaskiner på SIS.


SIS och internationell standardisering

SIS är en del av den globala standardiseringen, ISO, och den europeiska, CEN. Vårt stora internationella nätverk blir en allt viktigare plattform i en globaliserad värld. Det återspeglar sig i att nästan all standardisering idag är internationell.

SIS har en stark position inom både ISO och CEN och leder många sekretariat för tekniska kommittéer.

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.