Standard Svensk standard · SS-EN 16831:2016

Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk - Säkerhet - Format för rapportering av olyckor

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard establishes a uniform format for reporting accidents where the following equipment are involved:
— agricultural and forestry tractors (NACE code 09.02.03.01);
— equipment fitted on tractors (e.g. a front – end loader) (NACE code 09.02.99.00);
— equipment mounted on the tractor (front and/or rear) (NACE code 09.02.99.00);
— equipment towed by tractors (trailers and machinery) (NACE code 09.02.04.99);
— self-propelled machinery (NACE code 09.02.03.02);
— telescopic loaders (NACE code 09.02.03.02);
— lawn and gardening equipment (NACE code 09.02.99.00);
— powered hand-held machinery used in agriculture (NACE code 09.02.99.00).

Ämnesområden

Olycksfallskontroll (13.200) IT-tillämpningar inom handel (35.240.63)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lantbruksmaskiner, SIS/TK 228

Internationell titel: Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety - Format for reporting accidents

Artikelnummer: STD-8022040

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-08-18

Antal sidor: 36