Standardutveckling · SIS/TK 247

Träbearbetningsmaskiner och -verktyg

Nivån för vad som betraktas som en säker träbearbetningsmaskin sätts i standardiseringen, där både maskintillverkare, maskinanvändare och myndigheter deltar. Dessa säkerhetskrav blir ett komplement till maskindirektivet vid CE-märkning och upphandling av maskiner. Vi ger dig möjlighet att få bättre koll på vad som gäller och kommer att gälla, samt möjlighet att påverka innehållet i standarderna.

Skärpta säkerhetskrav

De höga olyckstalen i träbearbetningsbranschen är orsak till att flera parter arbetar för att höja säkerhetskraven. Genom standarder kan maskinerna bli säkrare och olyckorna färre. I standardiseringen ges olika intressenter möjlighet att arbeta fram krav som balanserar olika aspekter. Säkerhetskraven ska förhindra olyckor och samtidigt möjliggöra ett praktiskt arbetssätt och produktivitet.

Standarderna för träbearbetningsmaskiner och – verktyg harmoniseras mot maskindirektivet, vilket innebär att de tekniska lösningarna i standarderna är ett sätt att uppfylla kraven i direktivet. I CE-märkningen kan det underlätta att hänvisa till dessa standarder. Standarderna sätter också säkerhetsnivån som både tillverkare, användare och arbetsmiljöinspektörer kan verifiera sina maskiner mot.

Få koll och påverka

Kommittén SIS/TK 247 erbjuder en neutral plattform för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, där vi deltar framför allt i framtagningen av europastandarder. Företag och organisationer som deltar får möjlighet till bättre insikt i vilka krav som gäller och vilka som kommer gälla, samt möjlighet att påverka dessa.

Nätverka

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från maskintillverkare, maskinanvändare, intresseorganisationer, myndigheter med flera från branschen. Här kan du diskutera tolkningar och utbyta erfarenhet med såväl kunder som konkurrenter, och etablera nya kontakter.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 20 standarder
ISO 14955-5, Verktygsmaskiner - Miljöutvärdering av verktygsmaskiner - Del 5: Principer för provning av träbearbetningsmaskiner med avseende på energiförbrukning
ISO 19085-15, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 15: Pressar
ISO 19085-11, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 11: Kombinerade maskiner
ISO 19085-13, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 13: Flerbladiga lamellsågar med manuell iläggning och/eller urtagning
ISO 19085-14, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 14: Fyrsidiga hyvel- och fräsmaskiner
EN ISO 19085-9, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 9: Bordcirkelsågar (med eller utan rörligt bord)
EN ISO 19085-12, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 12: Tapp- och/eller profileringsmaskiner
EN ISO 19085-13, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 13: Flerbladiga lamellsågar med manuell iläggning och/eller urtagning
ISO 19085-16, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 16: Bordbandsågar och klyvsågar
EN ISO 19085-15, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 15: Pressar
EN ISO 19085-16, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 16: Bordbandsågar och klyvsågar
EN ISO 19085-14, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 14: Fyrsidiga hyvel- och fräsmaskiner
EN ISO 19085-11, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 11: Kombinerade maskiner
EN ISO 19085-3, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 3: Numeriskt styrda borr- och överfräsmaskiner
ISO 19085-3, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 3: Numeriskt styrda borr- och överfräsmaskiner
ISO 19085-17, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 17: Kedjedrivna kantlistmaskiner
EN ISO 19085-17, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 17: Kedjedrivna kantlistmaskiner
ISO 19085-1, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 1: Allmänna krav
EN 847-3, Träbearbetningsverktyg - Säkerhetskrav - Del 3: Verktygshållare
EN ISO 19085-1, Träbearbetningsmaskiner - Maskinsäkerhet - Del 1: Allmänna krav
Visa fler Visa färre
Utgivet 48 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
Firefly AB, Stockholm
GS Facket för Skogs-Trä- & Grafisk Bransch, Stockholm
Kvarnstrands Verktyg AB, Ekenässjön
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Uppsala
SICK AB, Skärholmen
USNR AB, Söderhamn
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
ISO/TC 39/SC 4, Woodworking machines
ISO/TC 39/SC 4/WG 1, Common requirements and safety of integrated fed machines
ISO/TC 39/SC 4/WG 2, Safety of manually fed machines
ISO/TC 39/SC 4/WG 3, Nomenclature and acceptance conditions
ISO/TC 39/SC 6, Noise of machine tools
ISO/TC 39/WG 12, Environmental evaluation of machine tools
CEN/TC 142, Woodworking machines - Safety
CEN/TC 142/WG 10, Chip and dust extraction systems
CEN/TC 142/WG 13, Common requirements and safety of integrated fed machines
CEN/TC 142/WG 14, Safety of manually fed machines
CEN/TC 142/WG 8, Tooling
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Daniel Hedlund
Projektledare
daniel.hedlund@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se

Relaterat