Standardutveckling · SIS/TK 275

Verktygsmaskiner - Säkerhet

Säkerhet för verktygsmaskiner är ett angeläget ämne för alla som på något sätt arbetar med konstruktion, produktion, eller upphandling av verktygsmaskiner och certifiering och CE-märkning. Här kan du påverka och få den senaste informationen om nya säkerhetsstandarder för verktygsmaskiner och ett mötesforum där man kan diskutera tolkningar av kraven i standarderna.

Arbetet med maskinsäkerhetsstandarder för verktygsmaskiner görs i kommittéer på nationell, europeisk och global nivå. Den svenska kommittén utser de svenska experter som deltar i de europeiska och globala arbetsgrupperna.

Målsättningen med det svenska arbetet är att:

• deltagarna ska vara väl uppdaterade och få den information de behöver

• underlätta implementeringen av standarderna

• få igenom deltagarnas synpunkter i det europeiska och globala standardiseringsarbetet, antingen genom direkt expertdeltagande i arbetsgrupper eller via SIS

• funktionella standarder för verktygsmaskiner tas fram på europeisk och global nivå

Bland de svenska deltagarna strävar vi efter att bibehålla en bred representation av tillverkare, användare, myndigheter, konsulter, provningsinstitut och forskare.

De maskintyper som behandlas i standarderna är:

• Borrmaskiner

• Fleroperationsmaskiner

• Fleroperationssvarvar

• Fräsmaskiner

• Gnistbearbetningsmaskiner

• Gradsaxar

• Hydrauliska kantpressar

• Hydrauliska pressar

• Mekaniska pressar

• Pneumatiska pressar

• Slipmaskiner

• Svarvar

• Sågar och kapmaskiner

• Transfer- och specialmaskiner

 

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Verktygsmaskiner - säkerhet
Arbetar nu med 5 standarder
ISO 230-5, Verktygsmaskiner - Mätmetoder för kontroll - Del 5: Bestämning av ljudemission
ISO 28881, Verktygsmaskiner - Säkerhet - Gnistbearbetningsmaskiner
EN ISO 16092-2, Verktygsmaskiner - Säkerhet - Pressar - Del 2: Säkerhetskrav för mekaniska pressar (ISO/DIS 16092-2: 2018)
EN ISO 16092-4, Verktygsmaskiner - Säkerhet - Pressar - Del 4: Säkerhetskrav för pneumatiska pressar (ISO/DIS 16092-4: 2018)
ISO 16089, Machine tools - Safety - Stationary grinding machines
Visa fler Visa färre
Utgivet 25 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
AP&T Sweden AB, Ulricehamn
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Industrifacket Metall, Stockholm
Scania CV AB, Södertälje
SD Maskinkonsult AB, Bromma
SICK AB, Skärholmen
Ursviken Technology AB, Ursviken
UVA LIDKÖPING AB, Lidköping
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 39/ SC 8, Work holding spindles and chucks
ISO/TC 39/SC 10, Safety
ISO/TC 39/SC 6, Noise of machine tools
CEN/TC 143, Machine tools - Safety
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet Verktygsmaskiner Produktionsteknik Verktygsmaskiner


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i OJEU för att vara harmoniserad. Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet i EU:s officiella tidning (OJEU). 

Länk till kommitténs IT-plattform

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sven Radhe

Sven Radhe
Projektledare
08-55552112
sven.radhe@sis.se

Yamen Kadoura

Yamen Kadoura
Projektassistent
+46855552046
yamen.kadoura@sis.se