Standardutveckling · SIS/TK 275

Verktygsmaskiner - Säkerhet

Säkerhet för verktygsmaskiner är ett angeläget ämne för alla som på något sätt arbetar med konstruktion, produktion, eller upphandling av verktygsmaskiner och certifiering och CE-märkning. Här kan du påverka och få den senaste informationen om nya säkerhetsstandarder för verktygsmaskiner och ett mötesforum där man kan diskutera tolkningar av kraven i standarderna.

Arbetet med maskinsäkerhetsstandarder för verktygsmaskiner görs i kommittéer på nationell, europeisk och global nivå. Den svenska kommittén utser de svenska experter som deltar i de europeiska och globala arbetsgrupperna.

Målsättningen med det svenska arbetet är att:

• deltagarna ska vara väl uppdaterade och få den information de behöver

• underlätta implementeringen av standarderna

• få igenom deltagarnas synpunkter i det europeiska och globala standardiseringsarbetet, antingen genom direkt expertdeltagande i arbetsgrupper eller via SIS

• funktionella standarder för verktygsmaskiner tas fram på europeisk och global nivå

Bland de svenska deltagarna strävar vi efter att bibehålla en bred representation av tillverkare, användare, myndigheter, konsulter, provningsinstitut och forskare.

De maskintyper som behandlas i standarderna är:

• Borrmaskiner

• Fleroperationsmaskiner

• Fleroperationssvarvar

• Fräsmaskiner

• Gnistbearbetningsmaskiner

• Gradsaxar

• Hydrauliska kantpressar

• Hydrauliska pressar

• Mekaniska pressar

• Pneumatiska pressar

• Slipmaskiner

• Svarvar

• Sågar och kapmaskiner

• Transfer- och specialmaskiner

 

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Verktygsmaskiner - säkerhet
Arbetar nu med 7 standarder
ISO 16089, Machine tools - Safety - Stationary grinding machines
ISO 28881, Verktygsmaskiner - Säkerhet - Gnistbearbetningsmaskiner
ISO 230-5, Verktygsmaskiner - Mätmetoder för kontroll - Del 5: Bestämning av ljudemission
EN ISO 28881, Verktygsmaskiner - Säkerhet - Gnistbearbetningsmaskiner
ISO 16090-1:2017/Amd1, Verktygsmaskiner - Fleroperationsmaskiner, Fräsmaskiner, Transfermaskiner - Del 1: Säkerhetskrav - Tillägg 1
ISO 16089/Amd1, Verktygsmaskiner - Slipmaskiner - Säkerhe- Tillägg 1
ISO 23125-1, Machine tools safety — Turning machines — Part 1: Safety requirements
Visa fler Visa färre
Utgivet 27 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
AP&T Sweden AB, ULRICEHAMN
Arbetsmiljöverket, Stockholm
IF Metall, STOCKHOLM
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
SD Maskinkonsult AB, BROMMA
Sick AB, SKÄRHOLMEN
Ursviken Technology AB, URSVIKEN
UVA LIDKÖPING AB, LIDKÖPING
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 19 internationella kommittéer
ISO/TC 39, Machine tools
ISO/TC 39/SC 10, Safety
ISO/TC 39/SC 10/WG 1, Metal forming machines
ISO/TC 39/SC 10/WG 2, Stationary grinding machines and abrasive products - Safety
ISO/TC 39/SC 10/WG 3, Turning machines
ISO/TC 39/SC 10/WG 4, Machining centres
ISO/TC 39/SC 10/WG 5, Electro discharge machines
ISO/TC 39/SC 10/WG 6, Sawing machines
ISO/TC 39/SC 6, Noise of machine tools
ISO/TC 39/SC 6/WG 2, Metalcutting machine tools
ISO/TC 39/SC 8, Work holding spindles and chucks
CEN/TC 143, Machine tools - Safety
CEN/TC 143/WG 1, Metal forming machine tools - Safety
CEN/TC 143/WG 2, Stationary grinding machines and abrasive products - Safety
CEN/TC 143/WG 3, Turning machines - Safety
CEN/TC 143/WG 4, Machining centres, etc. - Safety
CEN/TC 143/WG 5, Electro-discharge - Safety
CEN/TC 143/WG 6, Metal cutting sawing machines - Safety
CEN/TC 143/WG 7, Rotating cutting tools for high speed machining
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Verktygsmaskiner (14.340) Produktionsteknik (25) Verktygsmaskiner (25.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i OJEU för att vara harmoniserad. Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet i EU:s officiella tidning (OJEU). 

Länk till kommitténs IT-plattform

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Babak Rabiei
Projektledare
babak.rabiei@sis.se

Yamen Kadoura
Projektassistent
yamen.kadoura@sis.se