Standardutveckling · SIS/TK 275

Verktygsmaskiner - Säkerhet

Säkerhet för verktygsmaskiner är ett angeläget ämne för alla som på något sätt arbetar med konstruktion, produktion, eller upphandling av verktygsmaskiner och certifiering och CE-märkning. Här kan du påverka och få den senaste informationen om nya säkerhetsstandarder för verktygsmaskiner och ett mötesforum där man kan diskutera tolkningar av kraven i standarderna.

Arbetet med maskinsäkerhetsstandarder för verktygsmaskiner görs i kommittéer på nationell, europeisk och global nivå. Den svenska kommittén utser de svenska experter som deltar i de europeiska och globala arbetsgrupperna.

Målsättningen med det svenska arbetet är att:

• deltagarna ska vara väl uppdaterade och få den information de behöver

• underlätta implementeringen av standarderna

• få igenom deltagarnas synpunkter i det europeiska och globala standardiseringsarbetet, antingen genom direkt expertdeltagande i arbetsgrupper eller via SIS

• funktionella standarder för verktygsmaskiner tas fram på europeisk och global nivå

Bland de svenska deltagarna strävar vi efter att bibehålla en bred representation av tillverkare, användare, myndigheter, konsulter, provningsinstitut och forskare.

De maskintyper som behandlas i standarderna är:

• Borrmaskiner

• Fleroperationsmaskiner

• Fleroperationssvarvar

• Fräsmaskiner

• Gnistbearbetningsmaskiner

• Gradsaxar

• Hydrauliska kantpressar

• Hydrauliska pressar

• Mekaniska pressar

• Pneumatiska pressar

• Slipmaskiner

• Svarvar

• Sågar och kapmaskiner

• Transfer- och specialmaskiner

 

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Verktygsmaskiner - säkerhet
Utgivet 21 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
AP&T Sweden AB, Ulricehamn
Arbetsmiljöverket, Solna
IF Metall, Stockholm
Scania CV AB, Södertälje
SD Maskinkonsult AB, Bromma
Sick AB, Skärholmen
UVA LIDKÖPING AB, Lidköping
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 19 internationella kommittéer
ISO/TC 39, Machine tools
ISO/TC 39/SC 10, Safety
ISO/TC 39/SC 10/WG 1, Metal forming machines
ISO/TC 39/SC 10/WG 2, Grinding machines
ISO/TC 39/SC 10/WG 3, Turning machines
ISO/TC 39/SC 10/WG 4, Machining centres
ISO/TC 39/SC 10/WG 5, Electro discharge machines
ISO/TC 39/SC 10/WG 6, Sawing machines
ISO/TC 39/SC 6, Noise of machine tools
ISO/TC 39/SC 6/WG 2, Metalcutting machine tools
ISO/TC 39/SC 8, Work holding spindles and chucks
CEN/TC 143, Machine tools - Safety
CEN/TC 143/WG 1, Metal forming machine tools - Safety
CEN/TC 143/WG 2, Stationary grinding machines and abrasive products - Safety
CEN/TC 143/WG 3, Turning machines - Safety
CEN/TC 143/WG 4, Machining centres, etc. - Safety
CEN/TC 143/WG 5, Electro-discharge - Safety
CEN/TC 143/WG 6, Metal cutting sawing machines - Safety
CEN/TC 143/WG 7, Rotating cutting tools for high speed machining
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Verktygsmaskiner (14.340) Produktionsteknik (25) Verktygsmaskiner (25.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal (SIS Dokument)
Klicka här

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.
Läs mer

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i OJEU för att vara harmoniserad.För att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet i (OJEU). 

Klicka här 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Hikmet Hussain
Projektledare
+46 (0)70 748 56 65
hikmet.hussain@sis.se

Daniela Trocilo
Projektkoordinator
daniela.trocilo@sis.se