Standardutveckling · SIS/TK 262

Lyftkranar

Lyftkranar av olika slag används världen över inom bland annat transport, byggnad, stålindustri, hamnarbete, mekanisk verkstadsindustri och där det i övrigt krävs säkra lyft och säkra transporter. De europeiska standarderna som utvecklas är harmoniserade med EU:s maskindirektiv, så att om en lyftkran uppfyller kraven i standarden kan man vara säker på att den även uppfyller kraven i maskindirektivet. Just nu pågår revideringar av bland annat standarden för dimensionering av lyftkranar (SS-EN 13001) och mobilkranar (SS-EN 13000).

Kommittén för lyftkranar arbetar för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både europeiskt, globalt och nationellt. Det europeiska standardiseringsarbetet sker i kommittén Cranes, CEN/TC 147 omfattar huvudsakligen dimensionering av kranar, elutrustning till kranar, förarhytter m.m. samt krantyper - såsom tornkranar, mobilkranar, lastbilskranar, portal- och svängkranar, traverskranar, staplingskranar och serielyftdon utom lyftplattformar.

Avsikten med standardiseringsarbetet är att åstadkomma enhetliga regler för provningsmetoder, produktkrav, dimensionsstandarder, materialkrav, ergonomiska krav, användnings- och kassationsregler m.m. för att ge:

  •  Minskad risk för skador på personer genom t ex brott, överbelastning e. dyl,
  •  Säkra lyft genom bra produktkrav med tillvaratagande av gjorda erfarenheter,
  •  Tidig information om internationella utvecklingstrender inom området,
  •  Fri handel över gränserna genom samordnad europeisk och internationell standard.

För bakgavellyftar, se SIS/TK 548. För lyftplattformar, se SIS/TK 267. För lyftredskap, se SIS/TK 222. För hissar, se SIS/TK 211.

Mer information om kommitténs arbete:

Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?
Arbetar nu med 33 standarder
ISO 15442, Lyftkranar - Säkerhetskrav för lastbilskranar
EN 14492-1, Lyftkranar - Maskindrivna vinschar och block - Del 1: Maskindrivna vinschar
ISO 9928-2, Lyftkranar - Instruktioner för krankörning - Del 2: Mobilkranas förare
ISO 9928-2:2007/Amd 1, 3Lyftkranar - Instruktioner för krankörning - Del 2: Mobilkranar
EN 16851, Cranes - Light crane systems
ISO 8566, Lyftkranar - Förarhytter - Del 2: Mobilkranar
ISO N347, Selection, limit states and proof of competence of wire ropes
ISO 18467, Cranes - Safety requirements for offshore cranes
EN 13001-3-2:2014/A1, Lyftkranar - Dimensionering - Del 3-2: Gränsvärden och verifiering av system för löpande linor
ISO 9374-2, Lyftkranar - Informationskrav - Del 1: Mobila kranar
EN 14439, Lyftkranar -Tornkranar
N1029, Lyftkranar -
EN 13001-3-8, Lyftkranar - Dimensionering - Del 3-8: Gränsvärden och verifiering av maskineri - Axlar
ISO 12480-2, Cranes - Safe use - Part 2: Mobile Cranes
ISO 16881-1, Cranes - Design calculation for rail wheels and associated trolley track supporting structure - Part 1: (The part "General" is droped)
ISO 11661, Mobile cranes — Presentation of rated capacity charts
CEN/TS 17471, Cranes - Loader cranes - Interface between loader cranes and work platforms
ISO 23705, Cranes - Classification - Part 2: Mobile cranes
ISO 12210-5, Cranes - Anchoring devices for in-service and out-of-service conditions - Part 5: Bridge cranes and gantry cranes
ISO 8686-1/Amd 1, Lyftkranar - Beräkningsregler för laster och lastkombinationer- Del 1: Allmänt-Tillägg 1
ISO 23778, Proof of competence of hydraulic cylinders in crane applications
ISO/TS 23624, Safe Use of High Performance - Fibre ropes in Crane applications
ISO 13200, Cranes - Safety signs and hazard pictorials - General principles
ISO 24658-1, Cranes—Principles of safety management for wind by users — Part 1: General
EN 13852-1, Lyftkranar - Offshorekranar - Del 1: Offshorekranar för allmänt ändamål
ISO 12480-1, Cranes — Safe use — Part 1: General
EN 13000, Lyftkranar - Mobilkranar
ISO 12210, Cranes — Anchoring devices for in-service and out-of-service conditions
EN 13001-3-1, Lyftkranar - Dimensionering - Del 3-1: Gränsvärden och verifiering av stålstrukturer
EN 14439, Lyftkranar - Tornkranar
EN 13001-3-4/A1, Lyftkranar - Dimensionering - Del 3-4: Gränsvärden och verifiering av maskineri - Lager
EN 13157/rev, Lyftkranar - Säkerhet - Handdrivna kranar
EN 13557, Lyftkranar - Manöverorgan och manöverplatser
Visa fler Visa färre
Utgivet 83 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 18 företag och organisationer
AB Volvo Penta, GÖTEBORG
Arbetsmiljöverket, SOLNA
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
Cargotec Sweden AB, KISTA
Carl Stahl AB, JÖNKÖPING
DEKRA Industrial AB, UPPSALA
Dematek AB, VÄSTERÅS
Dematek AB, KUNGENS KURVA
Gigasense AB, ÅKERSBERGA
Hiab AB, HUDIKSVALL
Kiwa Inspecta AB, SOLNA
Konecranes AB, KRISTIANSTAD
Mobilkranföreningens Service AB, STOCKHOLM
Ovako Bar AB, SMEDJEBACKEN
SSAB EMEA AB, OXELÖSUND
Svenska Byggnadsarbetarförbundet, STOCKHOLM
Svenska institutet för standarder, STOCKHOLM
Svenska Lyft AB, HALMSTAD
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 18 internationella kommittéer
ISO/TC 96, Cranes
ISO/TC 96/SC 10, Design principles and requirements
ISO/TC 96/SC 10/WG 1, Panel of technical experts
ISO/TC 96/SC 3, Selection of ropes
ISO/TC 96/SC 5, Use, operation and maintenance
ISO/TC 96/SC 6, Mobile cranes
ISO/TC 96/SC 7, Tower cranes
ISO/TC 96/SC 8, Jib cranes
ISO/TC 96/SC 9, Bridge and gantry cranes
CEN/TC 147, Cranes - Safety
CEN/TC 147/WG 11, Mobiles cranes
CEN/TC 147/WG 12, Tower cranes
CEN/TC 147/WG 14, Bridge and gantry cranes
CEN/TC 147/WG 17, Power driven winches and hoists
CEN/TC 147/WG 18, Loader cranes
CEN/TC 147/WG 2, Design - General
CEN/TC 147/WG 21, Non-fixed load lifting attachments
CEN/TC 147/WG 3, Design - Requirements for equipment
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Lyftkranar (14.250) Lyftdon Allmänt (53.020)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

SS-EN 12999:2020 Lastbilskranar är publicerad

Den 19 oktober 2020 fastställdes den tredje utgåvan av standarden SS-EN 12999:2020.

Standarden ersätter EN 12999:2011+A2:2018 och två stora förändringar är:

  • referensen EN 954-1:1996 ersätts av EN ISO13849-1:2015
  • avsnitt för stabilitetstest är förbättrat

Den nya standarden för lastbilskranar, SS-EN 12999:2020, hittar du här

Standarden har tagit fram inom CEN/TC 147/WG 18 Loader cranes, med Lars Rydahl på HIAB som projektledare. Lars är även ordförande i WG 18 och deltagare i bl.a. SIS/TK 262 Lyftkranar.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i OJEU för att vara harmoniserad. Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet i EU:s officiella tidning (OJEU). 

Verksamhetsplan 2021

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Daniel Hedlund
Projektledare
daniel.hedlund@sis.se

Jörgen Wyke
Projektledare
jorgen.wyke@sis.se

Yamen Kadoura
Projektassistent
yamen.kadoura@sis.se