Standardutveckling · SIS/TK 262

Lyftkranar

Lyftkranar av olika slag används världen över inom bland annat transport, byggnad, stålindustri, hamnarbete, mekanisk verkstadsindustri och där det i övrigt krävs säkra lyft och säkra transporter. De europeiska standarderna som utvecklas är harmoniserade med EU:s maskindirektiv, så att om en lyftkran uppfyller kraven i standarden kan man vara säker på att den även uppfyller kraven i maskindirektivet.

Kommittén för lyftkranar arbetar för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både europeiskt, globalt och nationellt. Det europeiska standardiseringsarbetet sker i kommittén Cranes, CEN/TC 147 omfattar huvudsakligen dimensionering av kranar, elutrustning till kranar, förarhytter m.m. samt krantyper - såsom tornkranar, mobilkranar, lastbilskranar, portal- och svängkranar, traverskranar, staplingskranar och serielyftdon utom lyftplattformar.

Avsikten med standardiseringsarbetet är att åstadkomma enhetliga regler för provningsmetoder, produktkrav, dimensionsstandarder, materialkrav, ergonomiska krav, användnings- och kassationsregler m.m. för att ge:

  •  Minskad risk för skador på personer genom t ex brott, överbelastning e. dyl,
  •  Säkra lyft genom bra produktkrav med tillvaratagande av gjorda erfarenheter,
  •  Tidig information om internationella utvecklingstrender inom området,
  •  Fri handel över gränserna genom samordnad europeisk och internationell standard.

 För lyftplattformar och bakgavellyftar , se SIS/TK 267. För lyftredskap, se SIS/TK 222. För hissar, se SIS/TK 211.

Mer information om kommitténs arbete:

Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?
Användandet av standarder
Arbetar nu med 27 standarder
ISO 12480-2, Cranes - Safe use - Part 2: Mobile Cranes
ISO 23778, Proof of competence of hydraulic cylinders in crane applications
ISO/TS 23624, Cranes — Safe use of high-performance fibre ropes in crane applications
ISO 24658-1, Cranes—Principles of safety management for wind by users — Part 1: General
EN 13852-1, Lyftkranar - Offshorekranar - Del 1: Offshorekranar för allmänt ändamål
EN 13000, Lyftkranar - Mobilkranar
ISO 12210:2021, Cranes — Anchoring devices for in-service and out-of-service conditions
EN 13001-3-8, Lyftkranar - Dimensionering - Del 3-8: Gränsvärden och verifiering av maskineri - Del 3-8: Axlar
EN 13001-3-1, Lyftkranar - Dimensionering - Del 3-1: Gränsvärden och verifiering av stålstrukturer
EN 14439, Lyftkranar - Tornkranar
EN 13001-3-4/A1, Lyftkranar - Dimensionering - Del 3-4: Gränsvärden och verifiering av maskineri - Lager
EN 13157/rev, Lyftkranar - Säkerhet - Handdrivna kranar
EN 13557, Lyftkranar - Manöverorgan och manöverplatser
EN 13155:2020/A1, Lyftkranar - Säkerhet - Lösa lyftredskap
EN 14492-2:2019/A1, Lyftkranar - Maskindrivna vinschar och lyftblock - Del 2: Maskindrivna lyftblock
EN 17076:2020/A1, Lyftkranar - Anti-kollision anordningar och system för tornkran - Säkerhets egenskaper och krav - Tillägg 1
ISO 4306-1, Lyftkranar - Vokabulär - Del 1: Allmänt
ISO 16625, Cranes and hoists - Selection of wire ropes, drums and sheaves
EN 12999:2020/A1, Kranar - Lastbilskranar
ISO 16881-1, Lyftkranar - Dimensionering av bärhjul och anslutande rälers bärande konstruktion - Del 1: Allmänt
ISO 12480-1:2023, Lyftkranar — Säkerhet— Del 1: Allmänt
EN 12077-2, Lyftkranar - Hälso- och säkerhetsrisker - Del 2: Anordningar för last- och rörelsebegränsning och indikering
ISO 9374-1, Kranar - Informationskrav - Del 1: Allmänt
EN 13001-3-5/rev, Lyftkranar - Dimensionering - Del 3-5: Gränsvärden och verifiering av smidda och gjutna krokar
ISO 7752-2/rev, Lyftkranar - Arrangemang och egenskaper - Del 2: Mobilkranar
EN 13000/rev, Lyftkranar - Mobilkranar
ISO 10972-1, Lyftkranar - Krav på maskinerier - Del 1: Allmänt
Visa fler Visa färre
Utgivet 85 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 16 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, Solna
Billerud, Gävle
Cargotec Sweden AB, Kista
Carl Stahl AB, Jönköping
DEKRA Industrial AB, Uppsala
Dematek AB, Västerås
Dematek AB, Kungens Kurva
Elme Spreader AB, Älmhult
Hiab AB, Malmö
Kiwa Sweden AB, Solna
Konecranes AB, Kristianstad
Mobilkranföreningens Service AB, Stockholm
Ovako Bar AB, Smedjebacken
SSAB EMEA AB, OXELÖSUND
Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Stockholm
Svenska Lyft AB, Halmstad
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 19 internationella kommittéer
ISO/TC 96, Cranes
ISO/TC 96/SC 10, Design principles and requirements
ISO/TC 96/SC 10/WG 1, Panel of technical experts
ISO/TC 96/SC 3, Selection of ropes
ISO/TC 96/SC 3/WG 3, Selection of wire ropes, drums and sheaves
ISO/TC 96/SC 5, Use, operation and maintenance
ISO/TC 96/SC 6, Mobile cranes
ISO/TC 96/SC 7, Tower cranes
ISO/TC 96/SC 8, Jib cranes
ISO/TC 96/SC 9, Bridge and gantry cranes
CEN/TC 147, Cranes - Safety
CEN/TC 147/WG 11, Mobiles cranes
CEN/TC 147/WG 12, Tower cranes
CEN/TC 147/WG 14, Bridge and gantry cranes
CEN/TC 147/WG 17, Power driven winches and hoists
CEN/TC 147/WG 18, Loader cranes
CEN/TC 147/WG 2, Design - General
CEN/TC 147/WG 21, Non-fixed load lifting attachments
CEN/TC 147/WG 3, Design - Requirements for equipment
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Lyftkranar (14.250) Lyftdon Allmänt (53.020)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal (SIS Dokument)
Klicka här

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.
Läs mer

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i OJEU för att vara harmoniserad.För att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet i (OJEU). 

Klicka här 

SS-EN 12999:2020 Lastbilskranar är publicerad

Den 19 oktober 2020 fastställdes den tredje utgåvan av standarden SS-EN 12999:2020.

Standarden ersätter EN 12999:2011+A2:2018 och två stora förändringar är:

  • referensen EN 954-1:1996 ersätts av EN ISO13849-1:2015
  • avsnitt för stabilitetstest är förbättrat

Standarden har tagit fram inom CEN/TC 147/WG 18 Loader cranes, med Lars Rydahl på HIAB som projektledare. Lars är även ordförande i WG 18 och deltagare i bl.a. SIS/TK 262 Lyftkranar.

Den nya standarden för lastbilskranar, SS-EN 12999:2020

Köpa standaden

Verksamhetsplan 2023

Globala målen TK 262

Kommittén bidrar bland annat till de här två målen: 

imagebs1c.png
sdg9.png

Läs mer om de globala målen här >

 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Rebecca Cederholm
Projektledare
rebecca.cederholm@sis.se

Per-Olof Svensson
Vice projektledare
per-olof.svensson@sis.se

Yamen Kadoura
Projektkoordinator
yamen.kadoura@sis.se