Standardutveckling · SIS/TK 262

Lyftkranar

Lyftkranar av olika slag används världen över inom bland annat transport, byggnad, stålindustri, hamnarbete, mekanisk verkstadsindustri och där det i övrigt krävs säkra lyft och säkra transporter. De europeiska standarderna som utvecklas är harmoniserade med EU:s maskindirektiv, så att om en lyftkran uppfyller kraven i standarden kan man vara säker på att den även uppfyller kraven i maskindirektivet. Just nu pågår revideringar av bland annat standarden för dimensionering av lyftkranar (SS-EN 13001) samt standarderna för mobilkranar (SS-EN 13000), lastbilskranar (SS-EN 12999) och lösa lyftredskap (SS-EN 13155).

Kommittén för lyftkranar arbetar för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både europeiskt, globalt och nationellt. Det europeiska standardiseringsarbetet sker i kommittén Cranes, CEN/TC 147 omfattar huvudsakligen dimensionering av kranar, elutrustning till kranar, förarhytter m.m. samt krantyper - såsom tornkranar, mobilkranar, lastbilskranar, portal- och svängkranar, traverskranar, staplingskranar och serielyftdon utom lyftplattformar.

Avsikten med standardiseringsarbetet är att åstadkomma enhetliga regler för provningsmetoder, produktkrav, dimensionsstandarder, materialkrav, ergonomiska krav, användnings- och kassationsregler m.m. för att ge:

  •  Minskad risk för skador på personer genom t ex brott, överbelastning e. dyl,
  •  Säkra lyft genom bra produktkrav med tillvaratagande av gjorda erfarenheter,
  •  Tidig information om internationella utvecklingstrender inom området,
  •  Fri handel över gränserna genom samordnad europeisk och internationell standard.

För bakgavellyftar, se SIS/TK 548. För lyftplattformar, se SIS/TK 267. För lyftredskap, se SIS/TK 222. För hissar, se SIS/TK 211.

Mer information om kommitténs arbete:

Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?
Arbetar nu med 73 standarder
ISO 15442, Lyftkranar - Säkerhetskrav för lastbilskranar
EN 13152-2, Lyftkranar - Utrustning - Del 2: Icke-elektrisk utrustning
ISO 11662-2, Mobilkranar - Experimentellt bestämmande av kranars uppträdande - Del 2. Strukturens bärförmåga vid statisk belastning.
N 422, Cranes - Tower cranes - International Standards for design, manufacture, use and maintenance requirements and recommendations
CEN/TS 13001-3-3, Lyftkranar - Dimensionering - Del 3-3: Gränsvärden och verifiering för kontakten mellan hjul och räl
ISO 9926-2, Cranes - Training of operators - Part 2: Mobile cranes
ISO 4308-2, Cranes - Selection of wire ropes - Part 2: Mobile cranes
ISO 8087, Mobile cranes - Drum and sheave sizes
ISO 10296, Hand signals used with cranes
ISO 9927-1, Lyftkranar - Kontroll och tillsyn
ISO 0, Cranes - Safety - Load lifting attachments
EN 13155, Lyftkranar - Säkerhet - Lösa lyftredskap
ISO 4309, Stållinor i kranar - Skötsel, underhåll, installation, tillsyn och kassation
ISO/TR 19961, Lyftkranar -
ISO N 305, Cranes and hoists - Selection of wire ropes, drums and sheaves
ISO , Cranes - Hand signals used with cranes
ISO 16716, Cranes - Monitoring for crane design life
ISO 9926-2, Lyftkranar - xxxx - Del 2: Mobilkranar
ISO 15442, Lyftkranar - Säkerhetskrav för lastbilskranar
N 346, Cranes - General Design - Limit states and proof of competence of forged hooks
ISO 4301-3, Lyftkranar - Klassificering - Del 3: Tornkranar
CEN/TS , CEN/TC 147 - Adoption (or Activation) of a new work item - Cranes - Safety
CEN/TS , Cranes — Safety — Non-fixed load lifting attachments
CEN/TS 13001-3,4, Limit states and proof of competence of machinery
ISO/TS , Offshore (pedestal) cranes
ISO , Cranes - Selection of wire ropes
EN 13157:2004+A1:2009, Lyftkranar - Säkerhet - Handdrivna kranar
EN 15011, Lyftkranar - Portal- och traverskranar
EN 14492-1, Lyftkranar - Maskindrivna vinschar och block - Del 1: Maskindrivna vinschar
EN 14492-2:2012, Lyftkranar - Maskindrivna vinschar och lyftblock - Del 2: Maskindrivna lyftblock
ISO 9928-2, Lyftkranar - Instruktioner för krankörning - Del 2: Mobilkranas förare
ISO 9928-2:2007/Amd 1, 3Lyftkranar - Instruktioner för krankörning - Del 2: Mobilkranar
ISO , Draft Scopes of ISO/TC 96 Sub-committees
EN 16851, Cranes - Light crane systems
ISO 8566, Lyftkranar - Förarhytter - Del 2: Mobilkranar
ISO N347, Selection, limit states and proof of competence of wire ropes
ISO N117, Extension of Prof. Dr.-Ing. Gerhard Wagner 's Mandate as SC10’s Chair
EN 14439, Lyftkranar - Säkerhet - Tornkranar
EN 13155, Lyftkranar - Säkerhet - Lösa lyftredskap
EN 13001-3-1, New work item proposal to amend 13001-3-1:2012+A1:2013
ISO 18467, Cranes - Safety requirements for offshore cranes
ISO 20332-1, Lyftkranar - Tillåtna värden och verifiering av stålstrukturer
EN 13001-3-2:2014/A1, Lyftkranar - Dimensionering - Del 3-2: Gränsvärden och verifiering av system för löpande linor
EN 13001-3-5:2016/A1, Lyftkranar - Dimensionering - Del 3-5: Gränsvärden och verifiering av smidda och gjutna krokar
ISO 4306-4, Cranes-Vocabulary-Part 4: Jib Cranes
EN 13852-3, Lyftkranar - Offshorekranar - Del 3: Offshorekranar
EN 15011, Lyftkranar - Portal- och traverskranar
ISO 9374-2, Lyftkranar - Informationskrav - Del 1: Mobila kranar
EN 17076, Lyftkranar - Anti-kollision anordningar och system för tornkran - Säkerhets egenskaper och krav
EN 13155, Lyftkranar - Säkerhet - Lösa lyftredskap
EN 14439, Lyftkranar -Tornkranar
N1029, Lyftkranar -
EN 13001-3-8, Lyftkranar - Dimensionering - Del 3-6: Gränsvärden och verifiering av maskineri - Axlar
ISO 12480-3, Lyftkranar - Säkerhet - Del 3: Tornkranar
EN 12999, Kranar - Lastbilskranar
ISO 12480-2, Cranes - Safe use - Part 2: Mobile Cranes
ISO 16881-1, Cranes - Design calculation for rail wheels and associated trolley track supporting structure - Part 1: (The part "General" is droped)
ISO 7296-2, Lyftkranar - Grafiska symboler - Del 2: Mobila lyftkranar
ISO 11661, Mobile cranes - Presentation of rated capacity charts
ISO 9942-3, Cranes - Information labels - Part 3: Tower cranes
EN 13001-2, Lyftkranar säkerhet - Dimensionering - Del 2: Lastantaganden
EN 13001-3-7, Lyftkranar - Dimensionering - Del 3-7: Gränstillstånd och bevis på kompetens av maskiner - Växlar och växellådor
ISO 23705, Cranes - Classification - Part 2: Mobile cranes
ISO 7752-5, Lyftkranar - Manöverorgan - Arrangemang och egenskaper - Del 5: Travers- och portalkranar
ISO 12210-5, Cranes - Anchoring devices for in-service and out-of-service conditions - Part 5: Bridge cranes and gantry cranes
ISO 9374-5, Kranar - Informationskrav - Del 5: Travers- och portalkranar
ISO 8686-1/Amd 1, Lyftkranar - Beräkningsregler för laster och lastkombinationer- Del 1: Allmänt-Tillägg 1
ISO 23778, Proof of competence of hydraulic cylinders in crane applications
ISO 4301-2, Lyftkranar - Klassificering - Del 2: Mobilkranar
ISO/TS 23624, Safe Use of High Performance - Fibre ropes in Crane applications
EN 13586, Lyftkranar - Tillträdesleder
EN 16851:2017/A1, Lyftkranar - System för lätta lyftkranar
ISO 10245-1, Lyftkranar - Begränsnings- och indikeringsanordningar - Del 1: Allmänt
Visa fler Visa färre
Utgivet 76 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 19 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, Stockholm
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
Carl Stahl AB, Jönköping
Dematek AB, Västerås
Dematek AB, Kungens Kurva
Gigasense AB, Åkersberga
Hiab AB, Hudiksvall
JA rre Consulting AB, Ängelholm
Kiwa Inspecta AB, Solna
Konecranes AB, Sollentuna
Konecranes AB, Kristianstad
Mobilkranföreningens Service AB, Stockholm
Ovako Bar AB, Smedjebacken
SIS Swedish Institute for Standards, Stockholm
SSAB EMEA AB, Luleå
SSAB Special Steels, Oxelösund
Svensk Kärnbränslehantering AB, Oskarshamn
Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Stockholm
Svenska Lyft AB, Halmstad
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 18 internationella kommittéer
ISO/TC 96, Cranes
ISO/TC 96/SC 10, Design principles and requirements
ISO/TC 96/SC 10/WG 1, Panel of technical experts
ISO/TC 96/SC 3, Selection of ropes
ISO/TC 96/SC 5, Use, operation and maintenance
ISO/TC 96/SC 6, Mobile cranes
ISO/TC 96/SC 7, Tower cranes
ISO/TC 96/SC 8, Jib cranes
ISO/TC 96/SC 9, Bridge and gantry cranes
CEN/TC 147, Cranes - Safety
CEN/TC 147/WG 11, Mobiles cranes
CEN/TC 147/WG 12, Tower cranes
CEN/TC 147/WG 14, Bridge and gantry cranes
CEN/TC 147/WG 17, Power driven winches and hoists
CEN/TC 147/WG 18, Loader cranes
CEN/TC 147/WG 2, Design - General
CEN/TC 147/WG 21, Non-fixed load lifting attachments
CEN/TC 147/WG 3, Design - Requirements for equipment
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Lyftkranar Lyftdon Allmänt


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i OJEU för att vara harmoniserad. Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet i EU:s officiella tidning (OJEU). 

Aktuella standardförslag

Aktuella standardförslag inom SIS/TK 262:s område finns på SIS tjänst Kommentera

Klicka här för att kostnadsfritt registrera dig, läsa, kommentera och abonnera på information om nya standardförslag

Snabba länkar till deltagare i TK 262

SIS NTC TK 262 Lyftkranar (Här nås dokument från den svenska kommittén, internationella dokument samt röstningsportalen) 

SIS NEB TK 262 Röstningar (direktlänk till kommitténs röstningsportal, inklusive historik)

NTC internationellt   (direktlänk till arbetsdokument från CEN/TC 147 och ISO/TC 96

Kalender
2019
oktober
tis
1
kommittémöte på SIS
13:00 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Jörgen Wyke

Jörgen Wyke
Projektledare

jorgen.wyke@sis.se

Daniel Hedlund
Projektledare

daniel.hedlund@sis.se

Yamen Kadoura

Yamen Kadoura
Projektassistent

yamen.kadoura@sis.se