Standard Svensk standard · SS-EN 13157:2004+A1:2009

Lyftkranar - Säkerhet - Handdrivna kranar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13157:2004+A1:2009

Lyftkranar - Säkerhet - Handdrivna kranar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 538 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard specificerar krav på följande handdrivna utrustning enligt definition i avsnitt 3:
− Manuellt kättingblock
− Spaklyftblock
− Vajervinschar
− Handdrivna vagnar för lyftutrustning
− Trumvinschar
− Skivblock och brytskiva.
De signifikanta risker som tas upp i denna Europastandard finns angivna i avsnitt 4.
Denna Europastandard omfattar inte risker relaterade till lyft av personer.
Denna standard anger inte de ytterligare kraven för:
− användning vid omgivningstemperatur utanför området - 10 °C till + 50 °C
− handdriven lyftutrustning i direkt kontakt med livsmedel eller farmaceutiska produkter, vilka kräver god
renhet av hygieniska skäl
− risker som uppkommer till följd av hantering av specifika farliga material (t.ex. explosiva ämnen, heta
smälta massor, strålande material)
− faror orsakade av arbete i explosiv atmosfär.
Denna standard gäller handdrivna lyftutrustningar tillverkade efter datumet för CEN:s
godkännande av denna standard.

Ämnesområden

Lyftkranar (14.250) Lyftkranar (53.020.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13157:2004+A1:2009

Lyftkranar - Säkerhet - Handdrivna kranar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 538 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lyftkranar, SIS/TK 262

Internationell titel: Cranes - Safety - Hand powered cranes

Artikelnummer: STD-80027258

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-08-24

Antal sidor: 68

Finns även på: SS-EN 13157:2004+A1:2009

Ersätter: SS-EN 13157:2004/AC:2008 , SS-EN 13157:2004