Standard Svensk standard · SS-EN 14439:2006+A2:2009

Lyftkranar - Säkerhet - Tornkranar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14439:2006+A2:2009

Lyftkranar - Säkerhet - Tornkranar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
!Denna Europastandard specificerar säkerhetskrav:
⎯ för tornkranar och
⎯ för klättringssystem som används med tornkranar/master för tornkranar för vilka de är
konstruerade. Dessa klassificeras som utvändiga eller invändiga system.”.
Denna Europastandard gäller för tornkranar för byggnadsarbete, vilka antingen uppförs av delar
eller är självresande.
Denna Europastandard gäller inte för mobilkranar, mobila hamnkranar, bandkranar, vridande
armkranar, portal- och traverskranar, offshorekranar, pontonkranar, lastbilskranar,
handmanövrerade kranar eller järnvägskranar.
Denna Europastandard behandlar alla signifikanta risker, riskfyllda situationer och farliga
händelser som är relevanta för tornkranar, när dessa används på avsett sätt och under förhållanden
som tillverkaren förutsett. Denna Europastandard specificerar korrekta tekniska åtgärder för att
eliminera eller minska risker som orsakas av dessa signifikanta risker (se avsnitt 4).
De signifikanta risker som tas upp i denna Europastandard finns angivna i avsnitt 4.
Denna Europastandard omfattar inte risker relaterade till:
⎯ lyft av personer med själva tornkranen.
!borttagen text”
Kraven rörande elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), specifika risker orsakade av extern
påverkan på elektrisk utrustning, potentiellt explosiv atmosfär samt joniserande strålning omfattas
inte av denna Europastandard.
!Denna Europastandard behandlar risker relaterade till lyft av personer med klättringssystem.”
Denna Europastandard gäller inte för tornkranar !och klättringssystem” tillverkade före
datumet för CEN:s publicering av denna Europastandard.

Ämnesområden

Lyftkranar (14.250) Allmänna standarder (47.020.01) Lyftkranar (53.020.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14439:2006+A2:2009

Lyftkranar - Säkerhet - Tornkranar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lyftkranar, SIS/TK 262

Internationell titel: Cranes - Safety - Tower cranes

Artikelnummer: STD-80027319

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-05-25

Antal sidor: 64

Finns även på: SS-EN 14439:2006+A2:2009

Ersätter: SS-EN 14439:2006