Standard Svensk standard · SS-EN 14492-1:2006+A1:2009

Lyftkranar - Maskindrivna vinschar och block - Del 1: Maskindrivna vinschar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14492-1:2006+A1:2009

Lyftkranar - Maskindrivna vinschar och block - Del 1: Maskindrivna vinschar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard gäller för konstruktion, information för användning, underhåll och
provning av maskindrivna vinschar för vilka den primära drivenheten är en elmotor, hydraulisk
motor, inbyggd förbränningsmotor eller pneumatisk motor. De är konstruerade för att lyfta och
sänka laster som är upphängda på krokar eller andra lasthanteringsanordningar, eller för att lyfta
och sänka laster på lutande plan eller enbart dra laster på plan som vanligen är horisontella.
Anm. Inom användningsperioden kan platsen för användning av en vinsch variera.
Som regel används en vinsch utan ytterligare transportrörelser.
Denna Europastandard är tillämpligt på följande typer av vinschar:
a) lindrivna vinschar
b) kättingdrivna vinschar
c) banddrivna vinschar, förutom stålband som används som lyftredskap
d) dragvinschar
Dessa typer av vinschar a) till d) omfattar även följande specifika tillämpningar:
⎯ vinschar för fordonsåterställning
⎯ vinschar på båttrailers
⎯ vinschar för skogsbruk
⎯ vinschar för stationära offshore-tillämpningar
⎯ vinschar för borrningstillämpningar
⎯ vinschar som endast ska användas för att dra laster.
Anm. Exempel finns i bilaga A.
Denna Europastandard gäller inte för:
⎯ maskindrivna lyftanordningar i enlighet med EN 14492-2
⎯ vinschar för havsgående fartyg och mobila offshore-enheter
⎯ vinschar för lyft av personer
⎯ NGL-bygghissar i enlighet med EN 14492-2
⎯ vinschar för hantering av heta smälta massor (risk innefattas av EN 14492-2).
De väsentliga risker som tas upp i denna Europastandard finns angivna i avsnitt 4.
I denna Europastandard specificeras inga ytterligare krav för risker relaterade till användning av
vinschar i explosiva atmosfärer vid arbete under jord.
Detta dokument gäller vinschar som tillverkats efter godkännande av CEN med en övergångsperiod
på 2 år.

Ämnesområden

Lyftkranar (14.250) Lyftkranar (53.020.20) Övrigt (53.020.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14492-1:2006+A1:2009

Lyftkranar - Maskindrivna vinschar och block - Del 1: Maskindrivna vinschar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lyftkranar, SIS/TK 262

Internationell titel: Cranes - Power driven winches and hoists - Part 1: Power driven winches

Artikelnummer: STD-80027317

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-11-02

Antal sidor: 96

Finns även på: SS-EN 14492-1:2006+A1:2009

Ersätter: SS-EN 14492-1:2006 , SS 7671301