Standard Svensk standard · SS-EN 13135:2013+A1:2018

Lyftkranar - Säkerhet - Konstruktion - Krav på utrustningen

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13135:2013+A1:2018

Lyftkranar - Säkerhet - Konstruktion - Krav på utrustningen
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard anger krav på dimensionering och val av elektrisk, mekanisk, hydraulisk och pneumatisk utrustning som används i alla typer av lyftkranar och deras fasta lyftredskap med syfte att skydda personal från risker som påverkar deras hälsa och säkerhet samt säkerställa tillförlitliga funktioner.
Anm. Speciella krav på särskilda typer av lyftkranar och för lyftredskap anges i tillämpliga Europastandarder.
Denna Europastandard omfattar elektrisk utrustning från anslutningspunkten för kraftförsörjning till lyftkranen (lyftkranens huvudströmbrytare) och omfattar system för kraftförsörjning och matarledningar placerade utanför lyftkranen, som sladdar, elektriska ledningar eller skenor, elmotorer och trådlösa manöveranordningar.
Principer som ska användas för lyftkranar som transporterar farligt gods anges i denna standard. Särskilda krav anges för lyftkranar som transporterar smält metall.
Standarden omfattar inte den detaljerade konstruktionen av enskilda utrustningsdetaljer, förutom vad gäller val för speciella användningsområden.
Allmänt behandlas inte verifieringsberäkningar och relaterade hållfasthetskrav och frigångsmått för utrustning och komponenter i denna standard. Dessa frågor behandlas i EN 13001 del 1 och 2, samt i serien EN 13001-3, som är under utarbetning (se bilaga A). Som ett undantag ges här viss information avseende frigångsmått som inte behandlas i serie EN 13001.
Risker till följd av buller behandlas inte av denna standard. De tas upp i säkerhetsstandarder för respektive lyftkranstyp.
De särskilda risker som kan uppstå till följd av explosionsfarlig atmosfär, joniserande strålning och drift i elektromagnetiska fält som överskrider kraven enligt EN 61000-6-2 behandlas inte i denna Europastandard.
De väsentliga risker som tas upp i denna Europastandard finns angivna i avsnitt 4.
Denna standard gäller inte för lyftkranar tillverkade före datumet för CEN:s publicering av denna standard.

Ämnesområden

Lyftkranar (14.250) Lyftkranar (53.020.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13135:2013+A1:2018

Lyftkranar - Säkerhet - Konstruktion - Krav på utrustningen
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lyftkranar, SIS/TK 262

Internationell titel: Cranes - Safety - Design - Requirements for equipment

Artikelnummer: STD-80027325

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-04-17

Antal sidor: 84

Finns även på: SS-EN 13135:2013+A1:2018

Ersätter: SS-EN 13135:2013