Standard Svensk standard · SS-EN 13000:2010+A1:2014

Lyftkranar - Mobilkranar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13000:2010+A1:2014

Lyftkranar - Mobilkranar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard är tillämplig för konstruktion, tillverkning, installation av
säkerhetsanordningar, information om användning, underhåll och provning av mobilkranar, enligt
definition i ISO 4306-2 !borttagen text”. !Exempel på mobilkrantyper ges i bilaga A.”
Denna Europastandard gäller inte för:
• lastbilskranar (se EN 12999)
• offshorekranar (se EN 13852-1)
• pontonkranar (se EN 13852-2)
• truckar med variabel räckvidd (se EN 1459)
Anm. 1 Truckar med variabel räckvidd kallas även teleskoplastare.
• mobila självresande tornkranar
• anläggningsmaskiner som används för hantering av föremål (se serie EN 474).
Denna standard omfattar inte risker relaterade till lyft av personer.
Anm. 2 Användning av kranar för personlyft omfattas av särskilda nationella bestämmelser.
Mobilkranar som omfattas av denna Europastandard är konstruerade för ett begränsat antal
belastningscykler och särskilda rörelseegenskaper, som mjukt påförande av drivkrafter och
lastförhållanden enligt ISO 4301-2:1985, grupp A1.
För driftcykel för t.ex. gripare, magnet eller liknande arbete, krävs ytterligare föreskrifter, vilka ligger utanför
denna Europastandards omfattning.
De risker som tas upp i denna Europastandard finns angivna i bilaga C.
Detta dokument är inte tillämpligt för mobilkranar som är tillverkade före det datum då detta
dokument publicerades av CEN.

Ämnesområden

Lyftkranar (14.250) Lyftkranar (53.020.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13000:2010+A1:2014

Lyftkranar - Mobilkranar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lyftkranar, SIS/TK 262

Internationell titel: Cranes - Mobile cranes

Artikelnummer: STD-80027257

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-05-19

Antal sidor: 132

Finns även på: SS-EN 13000:2010+A1:2014

Ersätter: SS-EN 13000:2010/AC:2010 , SS-EN 13000:2010