Standardutveckling · SIS/TK 267

Lyftplattformar

SIS/TK 267 omfattar alla typer av stationära och mobila lyftanordningar avsedda för att lyfta människor, samt lyftplattformar, lyftbord och liknande utrustning huvudsakligen avsedd för att lyfta laster. Kommittén deltar aktivt det internationella standardiseringsarbetet inom ISO och CEN för att åstadkomma en harmonisering av tekniska bestämmelser. Fokus ligger på maskinsäkerhet för att åstadkomma en säker arbetsmiljö.

Avsikten med standardiseringsarbetet är att åstadkomma enhetliga regler i Sverige, Europa och världen för produkter, provningsmetoder, dimensioner, material, ergonomi, användning och kassation med mera, för att:

  • minska risken för skador på personer,
  • främja säker användning genom bra produktkrav med tillvaratagande av gjorda erfarenheter,
  • få tidig information om internationella utvecklingstrender inom området,
  • underlätta frihandel över gränserna genom samordnad europeisk och internationell standard.

Kommittén bevakar och deltar i det europeiska arbetet i Lifting platforms (CEN/TC 98) och dess arbetsgrupper samt det internationella standardiseringsarbetet i arbetsgruppen Mobile elevating work platforms (ISO/TC 214/WG 1).

Den för branschen centrala Europastandarden SS-EN 280 har precis reviderats (i två delar) och kommer att publiceras första kvartalet 2022. Del 1 motsvarar den befintliga standarden medan del 2 kommer att specificera krav för lyftanordningar på lyftplattformar

Bakgavellyftar för vägfordon  TK 267/AG 04

I Sverige finns det tusentals lastbilar, bussar och andra fordon med bakgavellyftar. Lyftarna är ibland inblandade i olyckor och kommittén vill genom sitt arbete minska antalet olyckor som beror på förutsägbara risker. Detta för att bidra till att utforma regler och standarder som är tydliga och reflekterar en säker användning.

Vad det gäller rullstolslyftar så handlar arbetet i TK 267/AG 04 Bakgavellyftar för vägfordon inte bara om bakgavelmonterade lyftar utan alla sorters rullstolslyftar för fordonsmontage.

För att minska antalet olyckor har man inom den europeiska standardiseringen utvecklat en standard i två delar gällande bakgavellyftar; del 1 om Bakgavellyftar för gods och del 2 om Bakgavellyftar för passagerare. Dessa är publicerade av SIS som SS-EN 1756-1och SS-EN 1756-2. Sverige leder den europeiska arbetsgrupp som utvecklar och förvaltar dessa två dokument.

Deltagare i SIS/TK 267/AG 4 Bakgavellyftar
• Hiab AB, som innehar AG-ordförandeposten
• BraunAbility Europe AB
• Fors industrier AB
• Tele-Radio i Lysekil AB
• U-lift AB

För lyftkranar, se SIS/TK 262. För lyftredskap, se SIS/TK 222. För hissar, se SIS/TK 211.

Mer information om kommitténs arbete:

Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?
Användandet av standarder
Utgivet 16 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 267/AG 04, Bakgavellyftar för vägfordon
Deltagare 17 företag och organisationer
Alimak Group Sweden AB, Skellefteå
Allgon AB, Västra Frölunda
Arbetsmiljöverket, Solna
ASSA ABLOY Entrance Systems IDDS AB, Landskrona
BraunAbility Europe AB, Stenkullen
DEKRA Industrial AB, Borlänge
DEKRA Industrial AB, Uppsala
Edmolift AB, Härnösand
Fors Industrier AB FIAB, Bispgården
Hiab AB, Malmö
Huddig AB, Hudiksvall
IPAF International Powered Access Federation, Crooklands
Kiwa Sweden AB, Mölndal
Rentalföretagen Service AB, Stockholm
SIGI Europe AB, Ängelholm
U-Lift AB, Backaryd
Z-Lyften Produktion AB, Katrineholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 214, Elevating work platforms
ISO/TC 214/WG 1, Mobile elevating work platforms
CEN/TC 98, Lifting platforms
CEN/TC 98/WG 1, Mobile elevating work platforms
CEN/TC 98/WG 2, Lifting tables
CEN/TC 98/WG 3, Vehicle lifting devices
CEN/TC 98/WG 8, Mast Climbing Work Platforms
SIS/TK 267/AG 04, Bakgavellyftar för vägfordon:

CEN/TC 98/WG 4, Tail lifts

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Lyftplattformar (14.260) Lyftredskap (14.270)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal (SIS Dokument)
Klicka här

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.
Läs mer

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i OJEU för att vara harmoniserad.För att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet i (OJEU). 

Klicka här 

SIS/TK 267 Verksamhetsplan 2024

SIS/TK 267/AG 04 Verksamhetsplan 2024

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Yamen Kadoura
Projektkoordinator
yamen.kadoura@sis.se