Standardutveckling · SIS/TK 267

Lyftplattformar

Lyftplattformar omfattar: lyftbord, mobila arbetsplattformar, fordonslyftar, lastbryggor, domkrafter, hängställningar, klätterplattformar och mekaniska parkeringsanordningar. Nu håller den centrala Europastandarden SS-EN 280 på att revideras och delas du upp i två delar. Del 1 motsvarar den befintliga standarden medan del 2 kommer att specificera krav för lyftanordningar på lyftplattformar

Avsikten med standardiseringsarbetet är att åstadkomma enhetliga regler i Sverige, Europa och världen för produkter, provningsmetoder, dimensioner, material, ergonomi, användning och kassation med mera, för att:

  • minska risken för skador på personer,
  • främja säker användning genom bra produktkrav med tillvaratagande av gjorda erfarenheter,
  • få tidig information om internationella utvecklingstrender inom området,
  • underlätta frihandel över gränserna genom samordnad europeisk och internationell standard.

Kommittén bevakar och deltar i det europeiska arbetet i Lifting platforms (CEN/TC 98) och dess arbetsgrupper samt det internationella standardiseringsarbetet i arbetsgruppen Mobile elevating work platforms (ISO/TC 214/WG 1).

För bakgavellyftar, se SIS/TK 548. För lyftkranar, se SIS/TK 262. För lyftredskap, se SIS/TK 222. För hissar, se SIS/TK 211.

Mer information om kommitténs arbete:

Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?
Arbetar nu med 7 standarder
EN 1570-1, Säkerhetskrav för lyftbord - Del 1: Lyftbord som betjänar upp till två fasta stannplan
EN 1808-1, Safety requirements for suspended access equipment - Design calculations, stability criteria, construction - Examinations and tests - Part 1: Temporary Suspended Platforms
EN 1808-2, Safety requirements for suspended access equipment - Design calculations, stability criteria, construction - Examinations and tests - Part 2: Building Maintenance Unit
EN 280-1, Mobila arbetsplattformar -Del 1: Dimensionering - Stabilitetskriterier - Utförande - Säkerhet - Kontroll och provning
EN 280-2, Mobila arbetsplattformar - Del 2: Ytterligare säkerhetskrav för lyftanordningar på armsystemet och arbetsplattform
EN 1493, Fordonslyftar
ISO 16653-2, Mobila arbetsplattformar - Konstruktion, beräkningar, säkerhetskrav och provningsmetoder relaterade till speciella utföranden - Del 2: Mobila arbetsplattformar med icke ledande (isolerande) komponenter.
Visa fler Visa färre
Utgivet 16 standarder
Deltagare 10 företag och organisationer
DEKRA Industrial AB, UPPSALA
DEKRA Industrial AB, BORLÄNGE
Edmolift AB, HÄRNÖSAND
Fastighetsanställdas Förbund Avd 1, STOCKHOLM
Hiab AB, HUDIKSVALL
Huddig AB, HUDIKSVALL
IPAF Ltd International Powered Access Federation, Crooklands
Kiwa Inspecta AB, MÖLNDAL
Marco AB, ÄNGELHOLM
Swedish Rental Service AB, STOCKHOLM
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 214, Elevating work platforms
ISO/TC 214/WG 1, Mobile elevating work platforms
CEN/TC 98, Lifting platforms
CEN/TC 98/WG 1, Mobile elevating work platforms
CEN/TC 98/WG 2, Lifting tables
CEN/TC 98/WG 3, Vehicle lifting devices
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Lyftplattformar (14.260) Lyftredskap (14.270)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i OJEU för att vara harmoniserad. Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet i EU:s officiella tidning (OJEU). 

Verksamhetsplan 2021

Kalender

2021
oktober
tis
19
Nästa kommittémöte SIS/TK 267 (Digitalt möte)
10:00 - 12:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Daniel Hedlund
Projektledare
daniel.hedlund@sis.se

Yamen Kadoura
Projektassistent
yamen.kadoura@sis.se