Standard Svensk standard · SS-ISO 18893:2014

Mobila arbetsplattformar - Säkerhetsprinciper, kontroll, underhåll och drift (ISO 18893:2014, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
Denna internationella standard kan tillämpas på alla mobila arbetsplattformar som är avsedda att positionera personer, verktyg och material och som, minst, består av en arbetsplattform med manöverdon, ett armsy-stem och ett chassi.

De tekniska säkerhetskraven i denna internationella standard gäller, förutom där nationella eller lokala före-skrifter är överordnade.

För relaterad information hänvisas till ISO 16368.

Denna internationella standard gäller mobilplattformar för att uppnå följande:
a) förebyggande av personskador, materialskador och olyckor;
b) fastställning av kriterium för inspektion, underhåll och drift.

Ämnesområden

Övrigt (53.020.99)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lyftplattformar, SIS/TK 267

Internationell titel: Mobile elevating work platforms - Safety principles, inspection, maintenance and operation (ISO 18893:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-104313

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-06-04

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-ISO 18893:2014

Ersätter: SS-ISO 18893:2004 , SS-ISO 18893:2004