Standard Svensk standard · SS-ISO 18893:2004

Mobila arbetsplattformar - Säkerhetsprinciper, kontroll, underhåll och drift (ISO 18893:2004, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 18893:2014 , SS-ISO 18893:2014

Omfattning
Denna standard gäller för alla mobila arbetsplattformar som är avsedda att positionera personer, verktyg och material och som består av en arbetsplattform med manöverdon, ett armsystem och ett chassi. De tekniska säkerhetskraven i denna internationella standard ska tillämpas förutom där nationella eller lokala regler är mer långtgående. För ytterligare information se ISO 16368. Svensk ANM. Motsvarande gällande svensk standard är SS-EN 280 Denna internationella standard ska tillämpas för mobila arbetsplattformar i avsikt att: a) förebygga personskador, skador på egendom samt olyckor b) fastställa kriterier för kontroll, underhåll och körning

Ämnesområden

Övrigt (53.020.99)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lyftplattformar, SIS/TK 267

Internationell titel: Mobile elevating work platforms - Safety principles, inspection, maintenance and operation (ISO 18893:2004, IDT)

Artikelnummer: STD-44505

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-10

Antal sidor: 21

Finns även på: SS-ISO 18893:2004

Ersätts av: SS-ISO 18893:2014 , SS-ISO 18893:2014