Standard Swedish standard · SS-ISO 18893:2004

Mobile elevating work platforms - Safety principles, inspection, maintenance and operation (ISO 18893:2004, IDT)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-ISO 18893:2014 , SS-ISO 18893:2014
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 18893:2004

Mobile elevating work platforms - Safety principles, inspection, maintenance and operation (ISO 18893:2004, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard gäller för alla mobila arbetsplattformar som är avsedda att positionera personer, verktyg och material och som består av en arbetsplattform med manöverdon, ett armsystem och ett chassi.
De tekniska säkerhetskraven i denna internationella standard ska tillämpas förutom där nationella eller lokala regler är mer långtgående.
För ytterligare information se ISO 16368.
Svensk ANM. Motsvarande gällande svensk standard är SS-EN 280
Denna internationella standard ska tillämpas för mobila arbetsplattformar i avsikt att:
a) förebygga personskador, skador på egendom samt olyckor
b) fastställa kriterier för kontroll, underhåll och körning

Subjects

Other (53.020.99)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 18893:2004

Mobile elevating work platforms - Safety principles, inspection, maintenance and operation (ISO 18893:2004, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-44505

Edition: 1

Approved: 12/10/2004

No of pages: 21

Also available in: SS-ISO 18893:2004

Replaced by: SS-ISO 18893:2014 , SS-ISO 18893:2014