Standard Swedish standard · SS-ISO 18893:2014

Mobile elevating work platforms - Safety principles, inspection, maintenance and operation (ISO 18893:2014, IDT)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 18893:2014

Mobile elevating work platforms - Safety principles, inspection, maintenance and operation (ISO 18893:2014, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard kan tillämpas på alla mobila arbetsplattformar som är avsedda att positionera personer, verktyg och material och som, minst, består av en arbetsplattform med manöverdon, ett armsy-stem och ett chassi. De tekniska säkerhetskraven i denna internationella standard gäller, förutom där nationella eller lokala före-skrifter är överordnade. För relaterad information hänvisas till ISO 16368. Denna internationella standard gäller mobilplattformar för att uppnå följande: a) förebyggande av personskador, materialskador och olyckor; b) fastställning av kriterium för inspektion, underhåll och drift.

Subjects

Other (53.020.99)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 18893:2014

Mobile elevating work platforms - Safety principles, inspection, maintenance and operation (ISO 18893:2014, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-104313

Edition: 2

Approved: 6/4/2014

No of pages: 36

Also available in: SS-ISO 18893:2014

Replaces: SS-ISO 18893:2004 , SS-ISO 18893:2004