Standard Svensk standard · SS-ISO 18893:2004

Mobila arbetsplattformar - Säkerhetsprinciper, kontroll, underhåll och drift (ISO 18893:2004, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 18893:2014 , SS-ISO 18893:2014
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 18893:2004

Mobila arbetsplattformar - Säkerhetsprinciper, kontroll, underhåll och drift (ISO 18893:2004, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard applies to all Mobile Elevating Work Platforms (MEWPs) that are intended to position persons, tools and materials and which, as a minimum, consists of a work platform with controls, an extending structure and a chassis.
The technical safety requirements of this International Standard shall apply except where national or local regulations are more stringent.
For related information, see ISO 16368.
This International Standard applies to MEWPs to achieve the following objectives:
a) prevention of personal injuries, property damage and accidents;
b) establishment of criteria for inspection, maintenance and operation.

Ämnesområden

Övrigt (53.020.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 18893:2004

Mobila arbetsplattformar - Säkerhetsprinciper, kontroll, underhåll och drift (ISO 18893:2004, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lyftplattformar, SIS/TK 267

Internationell titel: Mobile elevating work platforms - Safety principles, inspection, maintenance and operation (ISO 18893:2004, IDT)

Artikelnummer: STD-38177

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-10

Antal sidor: 21

Finns även på: SS-ISO 18893:2004

Ersätts av: SS-ISO 18893:2014 , SS-ISO 18893:2014