Standard Svensk standard · SS-ISO 18878:2013

Mobila arbetsplattformar - Utbildning av operatör (förare) (ISO 18878:2013, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 18878:2013

Mobila arbetsplattformar - Utbildning av operatör (förare) (ISO 18878:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard innehåller metoder för att utarbeta utbildningsmaterial och organisera stan-dardiserad utbildning för operatörer (förare) av mobila arbetsplattformar. Standarden tillämpas på mobila arbetsplattformar, definierade enligt ISO 16368, avsedda att flytta personer, verktyg och material till olika positioner från vilka de kan utföra arbetsuppgifter från arbetskorgen. ANM. Nationella eller andra regler som är mer tvingande gäller.

Ämnesområden

Personaladministration (03.100.30) Övrigt (53.020.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 18878:2013

Mobila arbetsplattformar - Utbildning av operatör (förare) (ISO 18878:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lyftplattformar, SIS/TK 267

Internationell titel: Mobile elevating work platforms - Operator (driver) training (ISO 18878:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-102013

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-12-18

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-ISO 18878:2013

Ersätter: SS-ISO 18878:2004 , SS-ISO 18878:2004