Standard Svensk standard · SS-ISO 18878:2004

Mobila arbetsplattformar - Utbildning för operatör (förare) (ISO 18878:2004, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 18878:2013 , SS-ISO 18878:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 18878:2004

Mobila arbetsplattformar - Utbildning för operatör (förare) (ISO 18878:2004, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard innehåller metoder för att utarbeta utbildningsmaterial och organisera träning av operatör (förare) av mobila arbetsplattformar.
Standarden är tillämplig på mobila arbetsplattformar, definierande enligt ISO 16368, vilka är avsedda att flytta personer till olika positioner från vilka de kan utföra arbetsuppgifter från arbetskorgen.

Ämnesområden

Personaladministration (03.100.30) Övrigt (53.020.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 18878:2004

Mobila arbetsplattformar - Utbildning för operatör (förare) (ISO 18878:2004, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lyftplattformar, SIS/TK 267

Internationell titel: Mobile elevating work platforms - Operator (driver) training (ISO 18878:2004, IDT)

Artikelnummer: STD-38907

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-10-01

Antal sidor: 16

Finns även på: SS-ISO 18878:2004

Ersätts av: SS-ISO 18878:2013 , SS-ISO 18878:2013