Standard Swedish standard · SS-ISO 18878:2004

Mobile elevating work platforms - Operator (driver) training (ISO 18878:2004, IDT)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-ISO 18878:2013 , SS-ISO 18878:2013
Scope
Denna internationella standard innehåller metoder för att utarbeta utbildningsmaterial och organisera träning av operatör (förare) av mobila arbetsplattformar.
Standarden är tillämplig på mobila arbetsplattformar, definierande enligt ISO 16368, vilka är avsedda att flytta personer till olika positioner från vilka de kan utföra arbetsuppgifter från arbetskorgen.

Subjects

Management of human resources (03.100.30) Other (53.020.99)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-38907

Edition: 1

Approved: 10/1/2004

No of pages: 16

Also available in: SS-ISO 18878:2004

Replaced by: SS-ISO 18878:2013 , SS-ISO 18878:2013