Standard Swedish standard · SS-ISO 18878:2013

Mobile elevating work platforms - Operator (driver) training (ISO 18878:2013, IDT)

Status: Valid

Scope
Denna internationella standard innehåller metoder för att utarbeta utbildningsmaterial och organisera stan-dardiserad utbildning för operatörer (förare) av mobila arbetsplattformar. Standarden tillämpas på mobila arbetsplattformar, definierade enligt ISO 16368, avsedda att flytta personer, verktyg och material till olika positioner från vilka de kan utföra arbetsuppgifter från arbetskorgen. ANM. Nationella eller andra regler som är mer tvingande gäller.

Subjects

Management of human resources (03.100.30) Other (53.020.99)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-102013

Edition: 2

Approved: 12/18/2013

No of pages: 24

Also available in: SS-ISO 18878:2013

Replaces: SS-ISO 18878:2004 , SS-ISO 18878:2004