Standard Svensk standard · SS-EN 14492-2:2019

Lyftkranar - Maskindrivna vinschar och lyftblock - Del 2: Maskindrivna lyftblock

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14492-2:2019

Lyftkranar - Maskindrivna vinschar och lyftblock - Del 2: Maskindrivna lyftblock
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument är tillämpligt på konstruktion, information för användning, underhåll och
provning av maskindrivna lyftar, kompakt eller öppen konstruktion, med eller utan löpvagnar för
vilka den primära drivenheten är en elektrisk, hydraulisk eller pneumatisk motor. De är utformade
för att lyfta och sänka laster som är upphängda på krokar eller andra lyftinfästningar. Lyftar kan
användas antingen i kranar, i andra maskiner, t.ex. rälberoende utrustning för lagring och
hämtning, transportörer för enskenig hängbana eller för sig självt.
Detta dokument är tillämpligt på följande typer av lyftar:
a) lindriven lyft
b) kättingdriven lyft
c) banddriven lyft, med undantag av banddriven lyft med stålband som lyfthjälpmedel
d) NGL-bygghissar inklusive bärande konstruktioner
e) Vinschar som används för lyftverksamhet.
Detta dokument är inte tillämpligt på följande faror:
f) detta dokument omfattar inte risker relaterade till byggnadslyftar för godstransport enligt
definitionen i direktiv 2000/14/EG om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus
g) detta dokument omfattar inte risker relaterade till lyft av personer.
I detta dokument specificeras inga ytterligare krav för risker relaterade till användning av lyftar i
explosiva atmosfärer i underjordiska gruvor.
De signifikanta risker som behandlas i detta dokument finns angivna i avsnitt 4.
Detta dokument är inte tillämpligt för maskindrivna lyftar som är tillverkade före det datum då
detta dokument publicerades av CEN.

Ämnesområden

Lyftkranar (14.250) Lyftkranar (53.020.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14492-2:2019

Lyftkranar - Maskindrivna vinschar och lyftblock - Del 2: Maskindrivna lyftblock
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lyftkranar, SIS/TK 262

Internationell titel: Cranes - Power driven winches and hoists - Part 2: Power driven hoists

Artikelnummer: STD-80027318

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-06-17

Antal sidor: 136

Finns även på: SS-EN 14492-2:2019

Ersätter: SS-EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010 , SS-EN 14492-2:2006+A1:2009