Standard Svensk standard · SS-EN 13155:2021

Lyftkranar - Säkerhet - Lösa lyftredskap

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13155:2021

Lyftkranar - Säkerhet - Lösa lyftredskap
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument anger säkerhetskrav för följande lösa lyftredskap för kranar, hissar och manuellt styrda lastmanipulatorer:
a) lyfthandskar,
b) vakuumlyftare:
1) självhäftande enheter,
2) icke-självhäftande enheter (pump, venturirör, turbin),
c) lyftmagneter:
1) elektriska lyftmagneter (batteridrivna eller nätanslutna),
2) permanenta lyftmagneter,
3) elektropermanenta lyftmagneter,
d) lyftok,
e) C-krokar,
f) lyftgafflar,
g) klämmor,
h) lyftfästsystem för användning i betong med normal vikt,
enligt definition i avsnitt 3.
Detta dokument innehåller inga krav för följande:
— lösa lyftredskap i direkt kontakt med livsmedel eller läkemedel, vilka kräver en hög nivå av renlighet av hygieniska skäl,
— risker på grund av hantering av särskilt farliga material (t.ex. sprängämnen, het flytande massa, radioaktivt material),
— risker på grund av drift i explosionsfarliga omgivningar,
— risker orsakade av buller,
— risker i samband med lyft av personer,
— elektriska risker,
— risker orsakade av hydrauliska och pneumatiska komponenter.
För högrisktillämpningar som inte omfattas av denna standard, EN 13001-2:2014 ger 4.3.2 råd om hantering av dessa.
Detta dokument omfattar verifiering av statisk styrka, elastisk stabilitet och verifiering av utmattningshållfasthet.
Detta dokument gäller i allmänhet inte för redskap som är avsedda att lyftas över människor. Vissa redskap lämpar sig för detta syfte om de försetts med extra säkerhetsfunktioner. I sådana fall anges de extra säkerhetsfunktionerna i de specifika kraven.
Detta dokument omfattar inte slingor, slevar, expanderande dorn, skopor, gripklor eller gripskopor. Detta dokument omfattar inte maskindrivna containerok, vilka omfattas av EN 15056.
Detta dokument omfattar inte lösa lyftredskap tillverkade före publiceringsdatum.

Ämnesområden

Lyftkranar (14.250) Lyfttillbehör och lyftredskap (53.020.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13155:2021

Lyftkranar - Säkerhet - Lösa lyftredskap
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lyftkranar, SIS/TK 262

Internationell titel: Crane - Safety - Non-fixed load lifting attachments

Artikelnummer: STD-80027896

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-02-25

Antal sidor: 116

Finns även på: SS-EN 13155:2021

Ersätter: SS-EN 13155+A2:2009 , SS-EN 13155+A2:2009