Standard Svensk standard · SS-EN 14985:2012

Lyftkranar - Svängande armkranar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14985:2012

Lyftkranar - Svängande armkranar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard gäller för elektriskt eller hydrauliskt drivna svängbara kranar som är fast
monterade eller som kan förflyttas på horisontella skenor. Den gäller inte svängbara
väggmonterade kranar, pelar-, mast-, järnvägs-, torn- eller verkstadskranar. Denna
Europastandard är inte tillämplig på monterings- och demonteringsmoment eller på ändringar av
kranens konfiguration.
Denna Europastandard anger krav avseende alla signifikanta risker, riskfyllda situationer och
händelser som kan beröra svängbara kranar när dessa används på avsett sätt och under
förhållanden som tillverkaren förutsett (se avsnitt 4).
De särskilda risker som kan uppstå till följd av explosionsfarlig atmosfär, joniserande strålning och
drift i elektromagnetiska fält som överskrider kraven enligt EN 61000-6-2 behandlas inte i denna
Europastandard.
Denna Europastandard omfattar inte krav för lyft av personer.
Denna standard gäller svängbara kranar tillverkade efter datumet för CEN:s godkännande av denna
Europastandard.

Ämnesområden

Lyftkranar (14.250) Lyftkranar (53.020.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14985:2012

Lyftkranar - Svängande armkranar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lyftkranar, SIS/TK 262

Internationell titel: Cranes - Slewing jib cranes

Artikelnummer: STD-80027337

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-02-17

Antal sidor: 64

Finns även på: SS-EN 14985:2012

Ersätter: SS-EN 14985:2007