Tekniska kommittéer inom icke metalliska material

Material kan finnas i alla olika former, allt från nanostorlek via avancerade polymerer till träreglar och stora rullar av wellpapp tillverkat av biobaserade eller fossila råvaror. På senare år har arbeten med materialens miljöpåverkan blivit allt viktigare.

Materialstandardiseringen fokuserar på:

  • egenskaper
  • analys- och provningsmetoder,
  • klassificeringar,
  • definitioner,
  • hållbara processer.

Området innefattar också andra aspekter som gör det möjligt för tillverkande och köpande industri att handla med material på en global marknad.

Visa mer/mindre

Att cirkulera material är idag en viktig aspekt utifrån miljö- och resursperspektiv. Några exempel är plast och kompositer där oräkneliga varianter finns beroende på vilka egenskaper som eftersöks. Blandningar av olika icke metalliska material med olika tillsatser, ofta i form av kemikalier, komplicerar återvinning och cirkularitet.  Ett antal olika metoder behövs för att säkerställa att vad som kommer ut ur de cirkulerande processerna.

Samarbete sker också med andra tekniska kommittéer som ansvarar för applikationer av olika icke metalliska material, som till exempel förpackningar, textil och material för additiv tillverkning.