Standardutveckling · SIS/TK 154

Gummi och gummiprodukter

Utvecklingen av nya och bättre gummiprodukter och provningsmetoder för desamma ger att det ständigt finns ett behov av att utveckla nya och revidera befintliga standarder för gummi och gummiprodukter. Dessutom behövs i allt högre grad standarder som syftar till att ta hänsyn till faktorer som rör hälsa, säkerhet, miljö och hållbarhet, kopplat till gummi och gummiprodukter.

Kommittén deltar i och bevakar aktivt internationell standardisering för gummi och gummiprodukter inom ISO/TC 45 samt i den europeiska standardiseringen för tätningsringar inom CEN/TC 208, och för slangar inom CEN/TC 218.

Arbetet omfattar bland annat standarder för

Provningsmetoder för gummi och gummiprodukter 

  • Standarder för materialspecifikationer

  • Produktstandarder för t ex slang och slangledningar av gummi och plast, för tätningsringar och tätningslister. 

Standardiseringsarbetet säkerställer bland annat att produkters egenskaper kan jämföras och tillverkas efter samstämmiga krav.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 86 standarder
ISO 19718, Slang och slangledningar av gummi och plast med stål- eller textilarmering till hydrauliska kraftaggregat som används i tunga hydrauliska verktygsapplikationer - Specifikation
EN 681-1, Tätningsringar - Materialkrav för tätningsringar till vatten- och avloppsinstallationer - Del 1: Vulkaniserat gummi
CEN/TC 218 N1123 1124 1125, Rubber hoses and hose assemblies - Three wire braid reinforced hydraulic type - Specification
ISO 20058, Gummitråd - Specifikation
ISO 20220, Elastomeric bridge bearings - Specification and design
ISO 20437, NR latex cleanroom gloves - Specification
ISO/TR 19983, Rubber and rubber products - Estimation of precision of test methods
ISO/TS , Technical Specification on Rubber - Determination of the mass concentration of tyre and road wear particles (TRWP) in soil and sediment - Pyrolysis-GC/MS method
ISO/TS 21275 , A comprehensive review of the composition and nature of process fumes in the rubber industry
ISO 48, Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av hårdhet (hårdhet mellan 10 IRHD och 100 IRHD)
ISO 21492, Rubber and rubber products - Determination of N-ethylphenylamine content by gas chromatography
ISO 21491, Rubber and rubber products - Determination of phenol content by the gas chromatography-mass spectrometry
ISO 21490, Rubber and rubber products - Determination of 2-Mercaptobenzothiazole content by high performance liquid chromatography (HPLC)
ISO 23233:2016/Amd1, Vulkat gummi och termoplast - Bestämning av beständighet mot nötning med användning av en motordriven, vertikal sliprondell
EN 751-3, Gasutrustningar - Tätningsmaterial för gängade anslutningar i kontakt med gasfamiljerna 1, 2 och 3 eller varmvatten - Del 3: Osintrade PTFE (polytetrafluoreten)-band
ISO 20444, Rubber and plastics hoses - Determination of abrasion resistance of the outer cover
ISO 2878, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Antistatic and conductive products - Determination of electrical resistance
ISO 2921, Vulkat gummi - Bestämning av lågtemperaturåtergång (TR-provning)
ISO 7619-1, Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av intryckshårdhet - Del 1: Durometermetoden (Shore-hårdhet)
ISO 22941, Rubber sheets for livestock - Specification
ISO 22746, Rubber, Vulcanized - Determination of dynamic properties - Glass transition temperature (Tg)
ISO 1409, Plast/gummi - Polymerdispersion och latexgummi (naturell och syntetisk) - Bestämning av ytspänning genom ringmetoden
ISO 11759, LPG-pumpslangar och slangledningar av gummi - Specifikation
ISO 23589, Rubber latex artificial breast - Specification
ISO 22762-5, Elastomeric seismic-protection isolators - Part 5: Sliding seismic-protection isolators for buildings
ISO 23641, Flexible cellular polymeric materials - Determination of antibacterial effectiveness
ISO 15671, Gummi - Bestämning av totalt svavelinnehåll med automatisk analysator
EN 14423:2013+A1:2016/A2:2018, Klämkoppling för ångslang för max 18 bar tryck
ISO 24087, Vulcanized rubbers - Differential scanning calorimetry (DSC) - Determination of the glass transition temperature and enthalpy
ISO 10619-2, Slangar och rör av gummi eller plast - Uppmätning av flexibilitet och styvhet - Del 2: Böjprovning vid låg temperatur
ISO 24182, Non-Percolating Layflat Firefighting Delivery Hoses - Specification
ISO 20444, Slangar av gummi och plast - Bestämning av ytterhöljets nötningsbeständighet
ISO 20444-2, Slangar av gummi och plast - Bestämning av ytterhöljets nötningsbeständighet - Del 2: Nötningsprov med nötningshjul
ISO 23508, Solution-polymerized SBR - Evaluation methods of viscoelastic properties
ISO 22762-6, Elastomeric seismic-protection isolators - Part 6: Part 6: High-durability and high-performance specifications, and test methods
ISO 3011, Gummi- eller plastbelagd väv - Bestämning av motstånd mot ozonsprickbildning under statiska förhållanden
ISO 3934, Vulkat gummi eller termoelast - Tätningslister för byggnader - Klassificering, specifikationer och provningsmetoder
ISO 4674-2, Gummi- eller plastbelagda tyger - Bestämning av rivhållfasthet - Del 2: Ballistisk pendelmetod
ISO 5470-2, Gummi- eller plastbelagda tyger - Bestämning av nötningshärdighet - Del 2: Martindaleapparat
ISO 6450, Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of resistance to liquids
ISO PRF 6452, Gummi- och plastbelagda tyger - Bestämning av dimbildningsegenskaper hos inredningsmaterial i bilar
EN 13483, Bensinpumpslang och -slangledningar av gummi och plast, med integrerad gasåtervinning - Specifikation
ISO 1431-4, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Resistance to ozone cracking - Part 4: Under high humidity condition
EN 13766:2018/A1, Slang och slangledningar av flerlagrig termoplast (ovulkad) för transport av gasol och kondenserad naturgas - Specifikation
ISO 4485, Liquid silicone rubber — Classification and nomenclature
ISO 4494, Methyl vinyl silicone rubber — Specification
EN ISO 10619-2, Slangar och rör av gummi eller plast - Uppmätning av flexibilitet och styvhet - Del 2: Böjprovning vid låg temperatur (ISO/DIS 10619-2:2020)
EN ISO 7233, Slang och slangledningar av gummi och plast - Bestämning av sugmotstånd (ISO/FDIS 7233:2020)
ISO 27126, Slang och slangledningar av flerlagrig termoplast (ovulkad) för transport av kolväten, lösningsmedel och kemikalier - Specifikation
ISO 27127, Slang och slangledningar av flerlagrig termoplast (ovulkad) för transport av gasol och kondenserad naturgas - Specifikation
ISO 8330, Slang och slangledningar av gummi och plast - Terminologi
ISO 18752, Slang och slangledningar av gummi - Ståltrådsarmerade och textilarmerade hydraulslangar med ett arbetstryck per serie - Krav
EN ISO 1402, Slang och slangledningar av gummi och plast - Tryckprovning (ISO/FDIS 1402:2021)
EN ISO 18752, Slang och slangledningar av gummi - Ståltrådsarmerade och textilarmerade hydraulslangar med ett arbetstryck per serie - Krav
ISO 18064, Termoelaster - Terminologi och beteckningar
ISO 10282, Sterila operationshandskar av gummi för engångsbruk - krav
ISO 4646, Rubber- or plastics-coated fabrics - Low-temperature impact test
ISO 1431-1, Vulkat gummi och termoelast - Beständighet mot ozonsprickbildning - Del 1: Statisk och dynamisk utmattningsprovning
ISO 25518, Gummihandskar för allmän användning , t.ex. inom hushållsarbete - Specifikation
ISO 5368, Bra filler — Specification
ISO 5462, Rubber latex coated fabric gloves — Specification
ISO 9924-3, Gummi och gurmmiprodukter - Bestämning av sammansättningen hos vulkanisat och ovulkade blandningar med termogravimetri - Del 3: Kolvätegummi, halogengummi och polysiloxangummi efter extraktion
ISO 23711, Tätningsringar - Materialkrav för tätningsringar till vatten- och avloppsinstallationer - Termoelaster
ISO 8066-4, Rubber and plastics hoses and hose assemblies for automotive air conditioning — Specification — Part 4: Low vibration transmission type for Refrigerant 1234yf
ISO 4080, Slang och slangledningar av gummi och plast - Bestämning av gasgenomsläpplighet
ISO 5706, Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Gas-leakage tests
ISO 1817, Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av inverkan av vätskor
ISO 19983, Gummi - Bestämning av precision hos provningsmetoder
EN ISO 4671, Slang och slangledningar av gummi och plast - Metoder för mätning av dimensioner på slangar och längder på slangledningar
EN ISO 8330, Slang och slangledningar av gummi och plast - Terminologi (ISO/DIS 8330:2021)
ISO 4671, Slangar och slangledningar av gummi och plast - Metoder för mätning av mått på slangar och längden hos slangledningar
ISO 2929, Slang och slangledningar av gummi för bränsletankvagnar - Specifikation
ISO 13775-1, Slangar och rör av termoelast för bilar - Del 1: Annan användning än i bränslesystem
ISO 6101-3, Gummi - Bestämning av metallhalt genom atomabsorptionsspektrometri - Del 3: Bestämning av kopparhalt
ISO 6101-4, Gummi - Bestämning av metallhalt genom atomabsorptionsspektrometri - Del 4: Bestämning av manganhalt
EN ISO 6801, Slangar av gummi eller plast - Bestämning av volymutvidgning (ISO/DIS 6801:2021)
ISO 6801, Rubber and plastics hoses - Determination of volumetric expansion
ISO 34-1, Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av rivhållfasthet - Del 1: Tvåtungad provkropp, vinkelprovkropp och månskäreformad provkropp
ISO 9026, Ovulkat gummi och ovulkade blandningar - Bestämning av råhållfasthet
ISO 6505, Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av benägenhet att fästa på och korrodera metaller
ISO 34-2, Vulkat gummi och termoplast - Bestämning av rivhållfasthet - Del 2: Små (Delft) provstycken
ISO 4633, Tätningsringar av gummi - Tätningsringar för vatten- och avloppsledningar - Materialkrav
ISO 5978, Rubber- or plastics-coataed fabrics - Determination of blocking resistance
ISO 4664-1, Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av dynamiska egenskaper - Del 1: Allmänna riktlinjer
ISO 4647, Vulkat gummi - Bestämning av statisk vidhäftning mot textilkord - H-dragprovning
ISO 7231, Mjuka cellmaterial - Bestämning av värdet på luftflödet vid konstant tryckfall
Visa fler Visa färre
Utgivet 293 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Elastocon AB, BRÄMHULT
Nynas AB, STOCKHOLM
RISE AB, Borås
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
Statens väg- & transportforskning VTI, LINKÖPING
Trelleborg Holding AB, TRELLEBORG
Volvo Car Corporation, GÖTEBORG
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/TC 45, Rubber and rubber products
ISO/TC 45/SC 1, Rubber and plastics hoses and hose assemblies
ISO/TC 45/SC 2, Testing and analysis
ISO/TC 45/SC 3, Raw materials (including latex) for use in the rubber industry
ISO/TC 45/SC 4, Products (other than hoses)
CEN/TC 208, Elastomeric seals for joints in pipework and pipelines
CEN/TC 218, Rubber and plastics hoses and hose assemblies
CEN/TC 462, Regulated chemicals in products
CEN/TC 462/WG 1, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén? Läs mer

Ämnesområden

Gummi- och plastindustri (83) Råmaterial för gummi och plast (83.040) Gummi (83.060) Cellmaterial (83.100) Gummi- och plastprodukter (83.140)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Koningen
Projektledare
annika.koningen@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektassistent
ghenwa.naffouje@sis.se