Standardutveckling · SIS/TK 154

Gummi och gummiprodukter

Standarder behövs för att underlätta handeln med produkter av vulkat gummi eller termoelast. Standardiseringsområdet omfattar såväl produktstandarder som provningsmetoder för olika kemiska och fysikaliska egenskaper. Några exempel på produktkategorier som ingår är olika typer av slangar, tätningsringar, tätningslister, gummibelagda textilier och gummihandskar.

Utvecklingen av nya och bättre gummiprodukter och provningsmetoder för desamma ger att det ständigt finns ett behov av att utveckla nya och revidera befintliga standarder för gummi och gummiprodukter. Dessa standarder är i huvudsak internationella och tas fram inom ISO, men för vissa produkter bedrivs även europeisk standardisering inom CEN. Kommittén bevakar och deltar i detta arbete och arbetar aktivt för att standarderna ska vara bra och anpassade till svensk industri. Det gäller såväl produktspecifikationer som provningsmetoder av olika slag.

Genom att följa och aktivt delta i standardiseringsarbetet har deltagande organisationer möjlighet att påverka utformningen av standarderna och inhämta information om kommande krav i standarderna så att man kan vara förberedd på förändringar som man eventuellt behöver anpassa sig till. Kommittén har, förutom sekretariaten för tre internationella arbetsgrupper, flera experter anmälda i både det internationella och det europeiska arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 65 standarder
ISO 19718, Slang och slangledningar av gummi och plast med stål- eller textilarmering till hydrauliska kraftaggregat som används i tunga hydrauliska verktygsapplikationer - Specifikation
EN 681-1, Tätningsringar - Materialkrav för tätningsringar till vatten- och avloppsinstallationer - Del 1: Vulkaniserat gummi
CEN/TC 218 N1123 1124 1125, Rubber hoses and hose assemblies - Three wire braid reinforced hydraulic type - Specification
ISO 20220, Elastomeric bridge bearings - Specification and design
ISO/TR 19983, Rubber and rubber products - Estimation of precision of test methods
ISO/TS , Technical Specification on Rubber - Determination of the mass concentration of tyre and road wear particles (TRWP) in soil and sediment - Pyrolysis-GC/MS method
ISO/TS 21275 , A comprehensive review of the composition and nature of process fumes in the rubber industry
ISO 48, Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av hårdhet (hårdhet mellan 10 IRHD och 100 IRHD)
ISO 21492, Rubber and rubber products - Determination of N-ethylphenylamine content by gas chromatography
ISO 21491, Rubber and rubber products - Determination of phenol content by the gas chromatography-mass spectrometry
ISO 23233:2016/Amd1, Vulkat gummi och termoplast - Bestämning av beständighet mot nötning med användning av en motordriven, vertikal sliprondell
ISO 20444, Slangar av gummi och plast - Bestämning av ytterhöljets nötningsbeständighet
ISO 2921, Vulkat gummi - Bestämning av lågtemperaturåtergång (TR-provning)
ISO 7619-1, Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av intryckshårdhet - Del 1: Durometermetoden (Shore-hårdhet)
ISO 22746, Rubber, Vulcanized - Determination of dynamic properties - Glass transition temperature (Tg)
ISO 1409, Plast/gummi - Polymerdispersion och latexgummi (naturell och syntetisk) - Bestämning av ytspänning genom ringmetoden
ISO 11759, LPG-pumpslangar och slangledningar av gummi - Specifikation
ISO 23589, Rubber latex artificial breast - Specification
EN 14423:2013+A1:2016/A2:2018, Klämkoppling för ångslang för max 18 bar tryck
ISO 24087, Vulcanized rubbers - Differential scanning calorimetry (DSC) - Determination of the glass transition temperature and enthalpy
ISO 24182, Non-Percolating Layflat Firefighting Delivery Hoses - Specification
ISO 20444, Slangar av gummi och plast - Bestämning av ytterhöljets nötningsbeständighet
ISO 20444-2, Slangar av gummi och plast - Bestämning av ytterhöljets nötningsbeständighet - Del 2: Nötningsprov med nötningshjul
ISO 23508, Solution-polymerized SBR - Evaluation methods of viscoelastic properties
ISO 1431-4, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Resistance to ozone cracking - Part 4: Under high humidity condition
EN 13766:2018/A1, Slang och slangledningar av flerlagrig termoplast (ovulkad) för transport av gasol och kondenserad naturgas - Specifikation
ISO 4485, Liquid silicone rubber — Classification and nomenclature
ISO 4494, Methyl vinyl silicone rubber — Specification
ISO 5368, Bra filler — Specification
ISO 5462, Latexbelagda textilhandskar - Specifikation
ISO 9924-3, Gummi och gurmmiprodukter - Bestämning av sammansättningen hos vulkanisat och ovulkade blandningar med termogravimetri - Del 3: Kolvätegummi, halogengummi och polysiloxangummi efter extraktion
ISO 8066-4, Rubber and plastics hoses and hose assemblies for automotive air conditioning — Specification — Part 4: Low vibration transmission type for Refrigerant 1234yf
ISO 4080, Slang och slangledningar av gummi och plast - Bestämning av gasgenomsläpplighet
ISO 5706, Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Gas-leakage tests
ISO 4633, Tätningsringar av gummi - Tätningsringar för vatten- och avloppsledningar - Materialkrav
ISO 5978, Rubber- or plastics-coataed fabrics - Determination of blocking resistance
ISO 7231, Mjuka cellmaterial - Bestämning av värdet på luftflödet vid konstant tryckfall
ISO 7229, Gummi- eller plastbelagda tyger - Mätning av gaspermeabilitet
ISO 813-2, Vulkat gummi och termoplast - Bestämning av vidhäftning mot stela underlag - Del 2: ?????
ISO 11346, Vulkat gummi och termoelast - Beräkning av livslängd och högsta användningstemperatur
EN ISO 5774, Slang av plast - Tryckluftslang av textilarmerad plast - Specifikation (ISO/FDIS 5774:2022)
ISO 6804, Slang och slangledningar av gummi och plast för anslutning till tvätt- och diskmaskiner - Specifikation
ISO 1401, Rubber hoses for agricultural spraying
ISO 2398, Slang av gummi - Textilarmerad slang för tryckluft - Specifikation
ISO 4641, Slang och slangledningar av gummi för sugning och tömning av vatten - Specifikation
ISO 5771, Slang och slangledningar av gummi för transport av vattenfri ammoniak - Specifikation
ISO 17213, Rubber, vulcanized and thermoplastic, determination of modulus in pure shear from measurements in biaxial extension
ISO 5774, Slang av plast - Tryckluftslang av textilarmerad plast - Specifikation
ISO 17717, Meterologiska ballonger - Specifikation
ISO 6916-2, Flexibla cellmaterial - Produkter av expanderat cellmaterial - Specifikation - Del 2: Formartiklar och strängsprutade artiklar
ISO 7617-1, Plastbelagda möbeltyger - Del 1: Specifikation för PVC-belagda stickade tyger
ISO/TR 22762-7, Practical guidance on the use of ISO 22762 for design and testing of seismic isolation systems — Part 7: Title missing
ISO 17581, Rubber-or plastics-coated fabrics — Determination of water absorption resistance
ISO 22638, Gummi - Generering och uppsamling av däck- och vägslitagepartiklar (TWRP) - Laboratoriemetod för vägsimulering
ISO 22640, Gummi - Ramverk för fysisk och kemisk karaktärisering av däck- och vägslitagepartiklar
ISO 1407, Gummi - Bestämning av halten extraherbara ämnen
ISO/TS 4664-4, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of dynamic properties — Part 4: Part 4: Quantitative estimation of Payne effect (filler-filler interaction/filler network) of rubber vulcanizates by using dynamic mechanical analyzer.
ISO 5892, Gummipackningar för byggnader - Material för förformade solida vulkaniserade packningar för byggnadsändamål - Krav
EN 549:2019/A1, Gummimaterial för packningar och membran för gasapparater och gasutrustningar
ISO 9924-1, Gummi och gummiprodukter - Bestämning av sammansättningen hos vulkade och ovulkade blandningar med termogravimetri - Del 1: Butadien, etenpropensampolymer och terpolymer, isobuten-isopren, isopren och styren-butadien gummi
ISO 23337, Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av nötningshållfasthet med Lambourn provningsmaskin
ISO 6224, Slang av termoplast - Textilarmerad vattenslang för allmänna ändamål - Specifikation
EN 17937, Regulated chemicals in products - Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) by gas chromatography coupled to mass-spectrometry in plastic and rubber in articles supplied to the general public that come into direct contact with human skin and oral cavity
EN ISO 2398, Slang av gummi - Textilarmerad slang för tryckluft - Specifikation (ISO/DIS 2398:2023)
ISO 4649, Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av nötningsbeständighet genom provning i cylinderformad roterande trumma
Visa fler Visa färre
Utgivet 308 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
Elastocon AB, BRÄMHULT
Element Materials Technology AB, Linköping
Nynas AB, Stockholm
RISE AB, Borås
Scania CV AB, Södertälje
Statens väg- & transportforskning VTI, Linköping
Trelleborg Holding AB, Trelleborg
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/TC 45, Rubber and rubber products
ISO/TC 45/SC 1, Rubber and plastics hoses and hose assemblies
ISO/TC 45/SC 2, Testing and analysis
ISO/TC 45/SC 3, Raw materials (including latex) for use in the rubber industry
ISO/TC 45/SC 4, Products (other than hoses)
CEN/TC 208, Elastomeric seals for joints in pipework and pipelines
CEN/TC 218, Rubber and plastics hoses and hose assemblies
CEN/TC 462, Regulated chemicals in products
CEN/TC 462/WG 1, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén? Läs mer

Ämnesområden

Gummi- och plastindustri (83) Råmaterial för gummi och plast (83.040) Gummi (83.060) Cellmaterial (83.100) Gummi- och plastprodukter (83.140)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Kalender

2023
april
ons
19
SIS/TK 154 Möte (digitalt)
10:00 - 15:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Koningen
Projektledare
annika.koningen@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se