Standardutveckling · SIS/TK 154

Gummi och gummiprodukter

Utvecklingen av nya och bättre gummiprodukter och provningsmetoder för desamma ger att det ständigt finns ett behov av att utveckla nya och revidera befintliga standarder för gummi och gummiprodukter. Dessutom behövs i allt högre grad standarder som syftar till att ta hänsyn till faktorer som rör hälsa, säkerhet, miljö och hållbarhet, kopplat till gummi och gummiprodukter.

Kommittén deltar i och bevakar aktivt internationell standardisering för gummi och gummiprodukter inom ISO/TC 45 samt i den europeiska standardiseringen för tätningsringar inom CEN/TC 208, och för slangar inom CEN/TC 218.

Arbetet omfattar bland annat standarder för:

  • Provningsmetoder för gummi och gummiprodukter
  • Standarder för materialspecifikationer
  • Produktstandarder för t ex slang och slangledningar av gummi och plast, för tätningsringar och tätningslister.

Standardiseringsarbetet säkerställer bland annat att produkters egenskaper kan jämföras och tillverkas efter samstämmiga krav.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 75 standarder
ISO 8013, Vulkat gummi - Bestämning av krypning vid kompression eller skjuvning
ISO 2285, Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av kvarstående töjning vid konstant töjning, och av kvarstående töjning och krypning vid konstant dragbelastning
ISO 23508, Solution-polymerized SBR - Evaluation methods of viscoelastic properties
ISO 3865, Vulkat gummi och termoelast - Provningsmetoder för bestämning av missfärgning vid kontakt med organiskt material
ISO 813, Vulkat gummi och termoplast - Bestämning av vidhäftning mot stela underlag - 90 grader skalningsprovning
ISO 5893, Utrustning för provning av gummi och plast - Dragning, töjning och sammantryckning (konstant hastighet hos den rörliga klämman) - Specifikation
ISO 19013-1, Gummislangar och rörledningar för bränslesystem i förbrännings-motorer - Krav - Del 1: Diesel
ISO 8789, Slang och slangledningar av gummi för LPG-drivna fordon - Specifikation
ISO 7233, Slang och slangledningar av gummi och plast - Bestämning av sugmotstånd
ISO 20444-2, Slangar av gummi och plast - Bestämning av ytterhöljets nötningsbeständighet - Del 2: Nötningsprov med nötningshjul
ISO 20444-1, Slangar av gummi och plast - Bestämning av ytterhöljets nötningsbeständighet - Del 1: Nötningsprov där slangen roteras mot ett nötande verktyg med fram- och återgående rörelser
ISO 3861, Slang av gummi - Blästerslang - Specifikation
ISO 24182, Non-Percolating Layflat Firefighting Delivery Hoses - Specification
ISO 2928, Rubber hoses and hose assemblies for liquid petroleum gas ( LPG) in the liquid or gaseous phase and natural gas up to 25 bar (2,5 MPa) - Specification
ISO 14557, Brandslang - sugslangar och slangar av gummi och plast
ISO 1403, Slang av gummi - Textilarmerad vattenslang av gummi för allmänna ändamål - Specifikation
EN ISO 1403, Slang av gummi - Textilarmerad vattenslang av gummi för allmänna ändamål - Specifikation (ISO/DIS 1403:2019)
ISO 10619-2, Slangar och rör av gummi eller plast - Uppmätning av flexibilitet och styvhet - Del 2: Böjprovning vid låg temperatur
ISO 24087, Vulcanized rubbers - Differential scanning calorimetry (DSC) - Determination of the glass transition temperature and enthalpy
ISO 1656, Ovulkat gummi och gummilatex - Bestämning av kvävehalt
ISO 4079, Slang och slangledningar av gummi - Textilarmerade hydraulslangar för olje- eller vattenbaserade vätskor - Specifikation
ISO 3862, Slang och slangledningar av gummi - Gummiklädda ståltrådsarmerade hydraulslangar för oljebaserade eller vattenbaserade vätskor - Specifikation
ISO 1436, Slang och slangledningar av gummi - Flätade stålarmerade hydraulslangar för oljebaserade eller vattenbaserade vätskor - Specifikation
EN 14423:2013+A1:2016/A2:2018, Klämkoppling för ångslang för max 18 bar tryck
ISO 15671, Gummi - Bestämning av totalt svavelinnehåll med automatisk analysator
ISO 23641, Flexible cellular polymeric materials ? Determination of antibacterial effectiveness
ISO 22762-5, Elastomeric seismic-protection isolators ? Part 5: Sliding seismic-protection isolators for buildings
ISO 23589, Rubber latex artificial breast - Specification
ISO 23384, Rubber and plastics hoses and hose assemblies, wire or textile reinforced types with working pressure equal or above 70 MPa (700 bar - Specification
ISO 11759, LPG-pumpslangar och slangledningar av gummi - Specifikation
ISO 3384-2, Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av spänningsrelaxation vid kompression - Del 2: Med temperaturväxling
ISO 1409, Plast/gummi - Polymerdispersion och latexgummi (naturell och syntetisk) - Bestämning av ytspänning genom ringmetoden
ISO 2921, Vulkat gummi - Bestämning av låg-temperatur återgång (TR-provning)
ISO 815-2, Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av sättning - Del 2: Vid låga temperaturer
ISO 815-1, Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av sättning - Del 1: Vid rumstemperatur och höga temperaturer
ISO 11193-1, Engångshandskar för sjukvård - Del 1: Specifikation för handskar av gummilatex och gummilösning
ISO 4652, Rubber compounding ingredients - Carbon black - Determination of specific surface area by nitrogen adsorption methods - Part 2: Multipoint BET procedures
ISO 23464, Nitrile cleanroom gloves - Specification
ISO 36, Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av vidhäftning mot väv
ISO 3303-2, Gummi- eller plastbelagda tyger - Bestämning av sprängningsstyrka - Del 2: Hydralisk metod
ISO 3303-1, Gummi- eller plastbelagda tyger - Bestämning av sprängningsstyrka - Del 1: Metod med stålkula
ISO 3387, Gummi - Bestämning av kristallisationsgrad genom hårdhetsmätning
ISO 23075, Vulcanized rubbers - Determination of antidegradants by high-performance liquid chromatography
ISO 22746, Rubber, Vulcanized - Determination of dynamic properties - Glass transition temperature (Tg)
ISO 22941, Rubber sheet for dairy cows - Specification
ISO 8066-3, Rubber and plastics hoses and hose assemblies for automotive air conditioning - Specification - Part 3: Part 3: Refrigerant 1234yf
ISO 22843, Rubber bands - General requirements and test methods
ISO 7725, Gummi och gummiprodukter - Bestämning av brom- och klorhalt
ISO 6805, Slangar och slangledningar av gummi för underjordisk gruvdrift - Stålarmerad hydraulslang för kolbrytning - Specifikation
ISO 7619-1, Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av intryckshårdhet - Del 1: Durometermetoden (Shore-hårdhet)
EN 549, Gummimaterial för packningar och membran för gasapparater och gasutrustningar
ISO 22751, Rubber or plastic coated fabrics - Physical and mechanical test - Determination of flexural properties
ISO 2921, Vulkat gummi - Bestämning av lågtemperaturåtergång (TR-provning)
ISO 6101-1, Gummi - Bestämning av metallhalt genom atomabsorptionsspektrometri - Del 1: Bestämning av zinkhalt
ISO 14309, Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av volym och/eller ytresistivitet
ISO 3384-1, Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av spänningsrelaxation vid kompression - Del 1: Provning vid konstant temperatur
ISO 2878, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Antistatic and conductive products - Determination of electrical resistance
ISO 1382, Gummi - Ordlista
ISO/TS 21396, Rubber - Determination of mass concentration of tire and road wear particles (TRWP) in soil and sediments - Pyrolysis-GC/MS method
ISO 20444, Rubber and plastics hoses - Determination of abrasion resistance of the outer cover
ISO 23233:2016/Amd1, Vulkat gummi och termoplast - Bestämning av beständighet mot nötning med användning av en motordriven, vertikal sliprondell
ISO 21490, Rubber and rubber products - Determination of 2-Mercaptobenzothiazole content by high performance liquid chromatography
ISO 21491, Rubber and rubber products - Determination of phenol content by the gas chromatography-mass spectrometry
ISO 21492, Rubber and rubber products - Determination of N-ethylphenylamine content by gas chromatography
ISO 48, Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av hårdhet (hårdhet mellan 10 IRHD och 100 IRHD)
ISO/TS 21275 , A comprehensive review of the composition and nature of process fumes in the rubber industry
ISO/TS , Technical Specification on Rubber - Determination of the mass concentration of tyre and road wear particles (TRWP) in soil and sediment - Pyrolysis-GC/MS method
ISO/TR 19983, Rubber and rubber products - Estimation of precision of test methods
ISO 20437, NR latex cleanroom gloves - Specification
ISO 20220, Elastomeric bridge bearings - Specification and design
ISO 20163, Vulkat gummi - Bestämning av fritt svavel genom gaskromatografi (GC) och vätskekromatografi (HPLC)
ISO 20058, Gummitråd - Specifikation
CEN/TC 218 N1123 1124 1125, Rubber hoses and hose assemblies - Three wire braid reinforced hydraulic type - Specification
EN 681-1, Tätningsringar - Materialkrav för tätningsringar till vatten- och avloppsinstallationer - Del 1: Vulkaniserat gummi
ISO 19718, Slang och slangledningar av gummi och plast med stål- eller textilarmering till hydrauliska kraftaggregat som används i tunga hydrauliska verktygsapplikationer - Specifikation
Visa fler Visa färre
Utgivet 287 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
Elastocon AB, Brämhult
Norma Sweden AB, Anderstorp
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Scania CV AB, Södertälje
Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI, Linköping
Trelleborg AB, Trelleborg
Trelleborg Holding AB, Trelleborg
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 45, Rubber and rubber products
ISO/TC 45/SC 1, Hoses (rubber and plastics)
ISO/TC 45/SC 2, Rubber and rubber products - Testing and analysis
ISO/TC 45/SC 3, Raw materials (including latex) for use in the
ISO/TC 45/SC 4, Miscellaneous products
CEN/TC 208, Elastomeric seals for joints in pipework and pipelines
CEN/TC 218, Rubber and plastics hoses and hose
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén? Läs mer

Ämnesområden

Gummi- och plastindustri Råmaterial för gummi och plast Gummi Cellmaterial Gummi- och plastprodukter


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kalender
2019
oktober
tor
10
SIS/TK 154 Möte
10:00 - 15:00
2020
april
tor
2
SIS/TK 154 Möte
10:00 - 15:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Koningen

Annika Koningen
Projektledare
08-55552277
annika.koningen@sis.se

Ghenwa Naffouje

Ghenwa Naffouje
Projektassistent
+46855552196
ghenwa.naffouje@sis.se