Standard Svensk standard · SS-ISO 48-8:2018

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av hårdhet - Del 8: Skenbar hårdhet hos gummibelagda valsar med Pusey och Jones metoden (ISO 48-8:2018, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 48-8:2018

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av hårdhet - Del 8: Skenbar hårdhet hos gummibelagda valsar med Pusey och Jones metoden (ISO 48-8:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for the determination of the apparent hardness of vulcanized- or
thermoplastic-rubber roller covers, expressed as the Pusey and Jones indentation value.
The Pusey and Jones plastometer apparatus is used to measure the depth of indentation of an
indentor under a specified force into the surface of the rubber. The indentation value is not the same
as that measured by the international rubber hardness test method ISO 48-2, since in this method
the rubber immediately adjacent to the indentor is precompressed. The Pusey and Jones indentation
value is an inverse measurement of hardness, i.e. the harder the rubber the lower the Pusey and Jones
indentation value.

Ämnesområden

Övrigt (83.140.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 48-8:2018

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av hårdhet - Del 8: Skenbar hårdhet hos gummibelagda valsar med Pusey och Jones metoden (ISO 48-8:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of hardness - Part 8: Apparent hardness of rubber-covered rollers by Pusey and Jones method (ISO 48-8:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80006767

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 7267-3:2017