Standard Svensk standard · SS-ISO 2782-1:2022

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av gasgenomsläpplighet - Del 1: Differentialtryckmetoder (ISO 2782-1:2022, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 2782-1:2022

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av gasgenomsläpplighet - Del 1: Differentialtryckmetoder (ISO 2782-1:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies three methods for the determination of the permeability to gases of vulcanized or thermoplastic rubber under a differential partial pressure.


The three methods specified are as follows:


—    a pressure sensor method (using vacuum): for determining the gas transmission rate, gas permeability coefficient, gas diffusion coefficient and gas solubility coefficient;


—    a simplified sensor method (using applied pressure): for determining the gas permeability coefficient only;


—    a gas-chromatographic method: for determining the gas transmission rate and gas permeability coefficient.


These methods apply to vulcanized and thermoplastic rubbers of hardness not less than 35 IRHD (international rubber hardness degrees) and to both single gases and mixtures of gases.

Ämnesområden

Gummi (83.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 2782-1:2022

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av gasgenomsläpplighet - Del 1: Differentialtryckmetoder (ISO 2782-1:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of permeability to gases - Part 1: Differential-pressure methods (ISO 2782-1:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80034593

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-04-08

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 2782-1:2012