Standard Svensk standard · SS-ISO 2782-1:2012

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av gasgenomsläpplighet - Del 1: Differentialtryckmetoder (ISO 2782-1:2012, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 2782-1:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 2782-1:2012

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av gasgenomsläpplighet - Del 1: Differentialtryckmetoder (ISO 2782-1:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 2782 specifes two methods for the determination of the permeability to gases of vulcanized or thermoplastic rubber under a differential partial pressure.The two methods specifed are as follows:- a pressure sensor method: for determining the gas transmission rate, gas permeability coeffcient, gas diffusion coeffcient and gas solubility coeffcient;- a gas-chromatographic method: for determining the gas transmission rate and gas permeability coeffcient.These methods apply to vulcanized and thermoplastic rubbers of hardness not less than 35 IRHD (international rubber hardness degrees) and to both single gases and mixtures of gases.

Ämnesområden

Gummi (83.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 2782-1:2012

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av gasgenomsläpplighet - Del 1: Differentialtryckmetoder (ISO 2782-1:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of permeability to gases - Part 1: Differential-pressure methods (ISO 2782-1:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-86938

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-06-12

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 2782:2006

Ersätts av: SS-ISO 2782-1:2022