Standard Svensk standard · SS-ISO 6505:2021

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av benägenhet att fästa på och korrodera metaller (ISO 6505:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6505:2021

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av benägenhet att fästa på och korrodera metaller (ISO 6505:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for the determination of the tendency of vulcanized or thermoplastic rubbers to adhere to and to corrode metals when exposed to a specified test environment.

Ämnesområden

Gummi (83.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6505:2021

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av benägenhet att fästa på och korrodera metaller (ISO 6505:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of tendency to adhere to and corrode metals (ISO 6505:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80031612

Utgåva: 3

Fastställd: 2021-10-08

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 6505:2005