Standard Svensk standard · SS-ISO 6505:2005

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av benägenhet att fästa på och korrodera metaller (ISO 6505:2005, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 6505:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6505:2005

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av benägenhet att fästa på och korrodera metaller (ISO 6505:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for the determination of the tendency of vulcanized or
thermoplastic rubbers to adhere to and to corrode metals when exposed to a specified test environment.
The calibration schedule necessary for the apparatus used for this type of measurement is included in Annex A.

Ämnesområden

Gummi (83.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6505:2005

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av benägenhet att fästa på och korrodera metaller (ISO 6505:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of tendency to adhere to and corrode metals (ISO 6505:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-41044

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-10-21

Antal sidor: 17

Ersätter: SS-ISO 6505

Ersätts av: SS-ISO 6505:2021