Standard Svensk standard · SS-ISO 6505

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av benägenhet att fästa på och korrodera metaller

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 6505:2005
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6505

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av benägenhet att fästa på och korrodera metaller
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Gummi (83.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6505

Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av benägenhet att fästa på och korrodera metaller
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of tendency to adherere to and corrode metals

Artikelnummer: STD-22346

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-04-17

Antal sidor: 9

Ersätter: SS 162213

Ersätts av: SS-ISO 6505:2005